Der er et væsentligt potentiale i vandsektoren i at producere vedvarende energi. Men vandselskabernes lovgivningsmæssige rammebetingelser indeholder flere barrierer end incitamenter for omstilling til en energismart vandsektor. Det beskriver juniudgaven af magasinet danskVAND fra vandsektorens brancheorganisation, DANVA.

Lovbarrierer i forhold til vandsektoren kan få en negativ effekt på miljøet, fordi selskaberne hindres i udnytte potentialerne fuldt ud. Samtidig er forhindringerne årsagen til, at vandselskaberne går glip af besparelser.

I Kolding Spildevand A/S kan man se frem til en årlig driftsbesparelse på to millioner kroner. Det sker ved at reducere energiforbruget og øge mængden af den energi, som selskabet selv kan producere i renseprocessen. Men potentialet er meget større.

Med vandsektorlovens bestemmelser er der desværre begrænsede muligheder for at realisere større energipotentialer, så vi er nødt til at tænke i en anden selskabskonstruktion,” siger administrerende direktør for Kolding Spildevand A/S, Per Holm.

Professor i miljøret ved Aarhus Universitet Ellen Margrethe Basse konkluderer i rapporten ”Energismarte Vandselskaber – de lovgivningsmæssige rammebetingelser”, at lovgivningen er uhensigtsmæssig.

I rapporten konstateres det overordnet, at: ”De virkemidler, der primært anvendes til fremme af effektivitet i vandsektoren, er i høj grad baseret på nogle økonomiske effektivitetsbetragtninger, der ikke sikrer en sammenhæng mellem ressourceøkonomi og vandpolitik. De energismarte vandselskaber er slet ikke en del af den logik, der ligger bag lovgivningen.

DANVAs medlemsblad, danskVAND, har denne gang fokus på energismarte vandselskaber med udgangspunkt i ESWA-projektet (Energy Smart Water Utilities) som er gennemført med Aarhus Vand i spidsen. Projektet har vist, at vandsektoren med fordel kan deltage i fremtidens energistruktur, og at der er et stort potentiale for intelligente løsninger.

Aarhus Vand har bl.a. gennemført test på Marselisborg Renseanlæg, og der er gode muligheder for at styre elforbruget efter udbud af grøn el og lavere afregningspriser samt styre driften efter el-nettets behov.

Projektet har også har undersøgt muligheden for energiproduktion med varmepumper samt potentialet ved trykaflastning med en mikro-hydroturbine, som blev testet Stavtrup Vandværk.

Læs juniudgaven af danskVAND.

Yderligere oplysninger:

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 20143542, e-mail: kbj@danva.dk