Går du med tanker om at udvikle ny miljøeffektiv teknologi inden for vand og klimatilpasning? Og kunne du bruge et tilskud til at få tankerne gjort til virkelighed?

Naturstyrelsen indbyder til informations- og matchmaking møde omkring MUDP-midlerne i 2014.

Deltagerne får mulighed for at sparre med Naturstyrelsens konsulenter om projektideer og snakke om udviklingsbehov på området med kollegaer. Måske kan det føre til et fælles projekt?

Naturstyrelsen afholder 2 møder.

Aarhus den 10. marts

Mødet holdes hos Aarhus Vand, Bautavej 1, 8210 Aarhus V, mandag den 10. marts kl. 14.30 – 16.00

København den 12. marts

Mødes holdes hos HOFOR, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S, onsdag den 12. marts kl. 14.30 – 16.00

Program

Programmet for de to dage er ens:

14.30-14.40: Kaffe, velkomst ved dagens værter

14:40-14:50: Det politiske landskab – prioriteringer for vand og klimatilpasning

14:50-15:10: Rammer for MUDP-midlerne

15:10-15:30: Emner inden for vand og klimatilpasning i 2014

15:30-15:50: Diskussion af ideer til projekter

15:50-16:00: Afrunding

Om MUDP

MUDP, Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, er en tilskudsordning, som sidste år hed Grøn teknologi. Du kan læse mere om programmet på www.ecoinnovation.dk

Tilmelding

Tilmelding sendes til jojga@nst.dk.

Tilmeldingsfristen til begge møder er onsdag den 5. marts 2014.