Bekendtgørelsen handler om særbidrag for særligt forurenet spildevand. Den rummer følgende tidsfrister i § 8:

- Vandselskabet skal senest den 1. december 2014 sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler.

- Betalingsvedtægten skal senest d. 1. december 2014 sendes til kommunalbestyrelsen.

- Kommunalbestyrelsen godkender senest den 31. december 2014 en betalingsvedtægt i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Det forventes, at vejledningen til bekendtgørelsen kommer den kommende uge (uge 43).

Naturstyrelsen har dags dato sendt en orientering til alle vandselskaber med følgende materiale:

Følgebrev særbidragsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om særbidrag

Standardvedtægt særbidrag

Kontaktperson: Jens Plesner, tlf. nr. 8793 3560, e-mail: jpl@danva.dk