SKAT opkræver ekstraskat af vandselskaberne. Det medfører højere priser på vand og spildevand for både borgere og virksomheder. Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, mener, at SKAT handler stik mod intentionerne med loven. Landsskatteretten har netop givet SKAT grønt lys til at fortsætte sin praksis. Derfor forventer DANVA nu, at sagen flyttes over til de almindelige domstole.

Med en ny skatteskrue lister SKAT via vandselskaberne et formodentligt tocifret milliardbeløb op af lommerne på borgerne og erhvervslivet. Den gevinst, som de meget vandforbrugende virksomheder fik sidste år via en af vækstplanerne en lempelse på betalingen for spildevand, bliver nu voldsomt udhulet af den nye skat.

”SKAT går med sin fremgangsmåde stik imod de politiske aftaler, som ligger til grund for lovgivningen om skat på non-profitselskaber. SKAT agerer i denne sag som en stat i staten og bruger nærmest vandselskaberne som malkeko til inddrivelse af den skjulte ekstraskat hos borgere og virksomheder,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Landsskatteretten behandlede 11. juni 2014 principsager om fastsættelsen af værdien for vandledninger, kloakker, pumpestationer, renseanlæg, ejendomme med mere. Vandselskaberne blev af forligspartierne stillet i udsigt, at de skulle have skattemæssige afskrivninger på deres anlæg, så omkostningerne til produktion, levering og afledning af vand kunne holdes nede. Men SKAT mener, at afskrivningerne er væsentligt lavere end de beregninger, som selskaberne har sat på deres anlægsaktiver. Vandselskaberne bliver dermed sat langt højere i skat, og ekstraregningen ender umiddelbart hos kunderne.

Hvis SKAT har brug for at opkræve ekstrabeløb hos borgerne og erhvervslivet, så vil det være mere regulært at gøre det med åben pande i stedet for at luske pengene hjem via danskernes vand og spildevand,” siger Carl-Emil Larsen.

Udgifterne til de forventede retssager belaster vandselskabernes økonomi yderligere.

”Vi er helt uforstående overfor, at SKAT ikke er forpligtiget til at efterleve de politiske intentioner bag lovgivningen om, at beskatningen af vandselskaberne skulle være lav. Spørgsmål er, om Skatte- og Finansministeriet har øjnet en ekstra, skjult milliardindtægt og bruger vandselskaberne til at inddrive den,” siger Carl-Emil Larsen.

Vi løfter nu sagen over til domstolene, men det vil være på sin plads, at politikerne på Christiansborg sætter ind overfor SKATs fremgangsmetode, der har økonomiske konsekvenser for både erhvervs-virksomheder og borgere.”

Landskatterettens afgørelser

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk