Hvem kan se udfordringen i at forebygge en oversvømmelse fra et skybrud? Hvem synes, at rent drikkevand til jordens befolkning er så vigtigt, at de vil påtage sig opgaven? Og hvem vil engagere sig i fremtidens energiforsyning? Det er der forhåbentlig mange unge, der vil. Spørgsmålene kan i hvert fald appellere til, at de unge vælger Danmarks nye uddannelse som forsyningsingeniør.

VIA University Colleges nye uddannelse blev præsenteret på Dansk Vand Konference, hvor Karin Larsen gav et overblik over processen og målet med den nye uddannelse som diplomingeniør i forsyningsteknik. Hun takkede branchen for samarbejdet om at udvikle uddannelsen og opfordrede forsyningerne til at stille praktikpladser til rådighed og foreslå projekter, som de studerende kan lave opgaver om, når uddannelsen starter op næste sommer. Branchen er også velkommen til at levere gæsteforelæsere og deltage i uddannelsens udviklingsråd.

Opbakning fra branchen

Hans-Martin Friis Møller, direktør for Kalundborg Forsyning A/S, ser et stort potentiale i den kommende uddannelse som forsyningsingeniør: Opbygningen af et samlet videnmiljø inden for forsyningsområdet, hvor de tre elementer uddannelse, forskning og udvikling samt branchens virksomheder er knyttet tæt sammen.

"Et sådan tre-punkts samarbejde vil virkelig kunne understøtte den videre udvikling inden for alle tre områder. Branchen er jo ikke større, end det vil være muligt at sprede den seneste viden til alle og samtidigt arbejde med at inddrage de enkelte virksomheders viden og erfaring i såvel uddannelsen som i forsknings- og udviklingsarbejdet."

"Jeg ser uddannelsen som en næsten unik chance for at opbygge et bredt og tæt videnmiljø omkring forsyningsområdet. Jeg håber, branchen tager uddannelsen til sig og vil være med til at præge den, så den hele tiden afspejler den virkelighed, de færdiguddannede vil møde i virksomhederne," siger Hans-Martin Friis Møller i en pressemeddelelse fra VIA.

Han mener i øvrigt, at det er på høje tid, at forsyningsområdet får sin egen videregående uddannelse.

"Danmark er kendt internationalt for sin viden og sine produkter inden for vand- og varmeforsyning samt spildevandsbehandling og har en stor og stigende eksport på disse områder. De voksende miljøproblemer og manglen på rent vand i tilstrækkelige mængder mange steder i verden åbner et meget stort marked for danske virksomheder. Men skal vi udnytte disse muligheder, kræver det dels, at virksomhederne har den nødvendige tilgang til såvel kvalificerede medarbejdere som den mest aktuelle viden på området, dels at vi kan tilbyde vore internationale kunder og partnere mulighed for en solid uddannelse i Danmark."

"Derfor er der i den grad behov for, at vi får opbygget et ensartet og gennemgående kompetenceniveau i branchen og får sikret de forskellige virksomheder adgang til medarbejdere med de relevante kvalifikationer. Jeg håber, at den nye uddannelse viser sig at være løsningen på den udfordring," understreger Hans-Martin Friis Møller.

FAKTA

Uddannelsen til forsyningsingeniør varer 3,5 år, og de studerende kan undervejs specialisere sig inden for vandforsyning, spildevand eller varmeforsyning. Uddannelsen indeholder et praktikophold i en virksomhed, ligesom den afsluttende opgave kan skrives som et virksomhedsprojekt. De første forsynings-ingeniører bliver udklækket i 2018.

Læs mere

Læs mere i Karin Larsens oplæg på Dansk Vand Konference og i pressemeddelelse fra VIA.

Yderligere information

Kontakt Karin Larsen på kals@via.dk