Danmark kan med Regeringens lancering af vandområdeplanerne nu ranke ryggen overfor resten af Europa. Det skyldes, at vi er på vej til at opfylde EU's direktiv om et renere vandmiljø. Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, støtter indsatsen, der realiseres blandt andet med hjælp fra de danske renseanlæg.

Et renere vandmiljø til glæde for mennesker, dyr og natur, det er konsekvensen af Regeringens nye vand- og naturindsatsplan. 252 nye lokale naturplaner og en ny generation vandområdeplaner til en værdi af 6,6 milliarder kroner skal give rent vand og rig natur i Danmark.

”DANVAs medlemmer i spildevandsselskaberne arbejder benhårdt på, at også boliger på landet får styr på spildevandet. Den landsdækkende indsats er et af de bærende elementer i at realisere et renere vandmiljø i Regeringens plan, der efter flere benspænd retter op på års forsinkelse på området. Det er godt, at vi nu endelig kan leve op til EU's krav og bevæge os rundt i Bruxelles uden at skulle dukke nakken,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Det er samlet set en god plan, Regeringen lancerer. Den understøtter arbejdet med at få et renere vand-miljø til gavn for mennesker og dyr.

Talrige steder i landet skal husejere som følge af EU's vandrammedirektiv og kommunernes spildevands-planer renovere eller opgradere rensningen af deres spildevand. Planerne sikrer, at naturen beskyttes og vandmiljøet bliver renere.

”Vi vil alle gerne bade i det klareste, rene vand endnu flere steder. Men det er blandt andet betinget af, at alle husejere har styr på, at kloakeringen på deres grund følger lovgivningen,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

DANVA mener, at turen nu er kommet til, at Regeringen udvider indsatsen med at beskytte vandet til også at omfatte det, der ligger under jordoverfladen.

”Vi kan ikke kun nøjes med at beskytte vandløb på overfladen, men skal have hele kredsløbet med. Det omfatter også en indsats for vores drikkevand under jorden. Løsningen på det problem er at fortsætte ordningen med betaling af 67 øre over taksten pr kubikmeter vand til kortlægning af grundvandet og bruge det beløb til indførelse af de boringsnære beskyttelsesområder,” siger Carl-Emil Larsen.

Regeringens indsats fordeles med cirka to milliarder kroner til naturplaner, og cirka 4,6 milliarder kroner til vandområdeplanerne, heraf er 1,8 milliarder til spildevandsindsatsen, primært betalt over vandtaksten. Både natur- og vandområdeplanerne skal medfinansieres af EU’s landdistriktsprogram.

Planerne sendes i høring i seks måneder fra 22. december.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk