Efter tre års solid indsats erstattes fondens første fondsudvalg med nye, friske kræfter.

DANVA og FVD har sammen indstillet 5 kandidater:

  • Direktør Jens Prisum, BIOFOS
  • Direktør Hans Martin Friis-Møller, Kalundborg Forsyning
  • Afdelingschef Claus Møller Pedersen, Aarhus Vand.
  • Direktør Finn Jessen, Ringkøbing-Skjern Forsyning.
  • International direktør for Vand hos RAMBØLL og bestyrelsesmedlem i FVD, Søren Hvilshøj.

Dansk Miljøteknologi har indstillet politisk og økonomisk konsulent Jørgen Magner, Dansk Miljøteknologis sekretariat.

InnovationsFonden har indstillet Jens Christian Refsgaard, forskningsprofessor ved GEUS.

VTU-Fondens bestyrelse har godkendt ovenstående sammensætning af fondsudvalget.

Yderligere information

Kontakt VTU-Fondens sekretariatschef Rikke Hansen på mobil 2184 6853 eller e-mail rh@vtu-fonden.dk