DANVA har været i både mundtlig og skriftlig dialog med en stor del af vandselskaberne om trappemodellen. Vores indtryk er, at det varierer meget fra selskab til selskab, om der er problemer, og hvor store de er. DANVAs direktør Carl-Emil Larsen opfordrede ad to omgange på mail sendt direkte til vandselskaberne d. 17. november og 1. december 2013 selskaberne til at melde skriftligt tilbage om problemer med ejendomme, der uretmæssigt tilmeldte sig rabat på vandafledningsbidraget efter trappemodellen.

Tilbagemeldinger fra vandselskaberne

DANVA har modtaget skriftlige tilbagemeldinger fra 16 vandselskaber. På baggrund af tilbagemeldingerne skelnede DANVA mellem ejendomme, der uretmæssigt har tilmeldt sig trappemodellen og ejendomme, der i forbindelse med tilmelding til trappemodellen har lavet tekniske fejl (forkert vandselskab, ikke angivet at dele af ejendommens vandforbrug går til boligformål, forkerte oplysninger osv.). Det har ikke været muligt for alle 16 vandselskabers vedkommende at vurdere, om problemer med tilmeldte ejendomme skyldes, at de har tilmeldt sig uretmæssigt eller om der er tale om tekniske fejl. 7 vandselskaber har oplyst, hvor mange tilmeldinger, de i alt har fået. Spændet går mindst fra 55 tilmeldte til højst 87 tilmeldte ejendomme med et gennemsnit på 69 tilmeldte.

Ser man først på vandselskaber, hvor det rimeligt klart fremgår, at ejendomme har tilmeldt sig uretmæssigt, er DANVA kommet frem til, at følgende 5 vandselskaber har følgende procentandele af uretmæssigt tilmeldte ejendomme ud af samtlige tilmeldte ejendomme:

 • Vejen Forsyning: 10 %
 • Horsens Spildevand: 11 %
 • Mariager Fjord Vand: 9 %
 • Assens Spildevand: 3 %
 • Middelfart Spildevand: 6 %.

Det giver et simpelt gennemsnit på lidt under 8 %. De øvrige 10 vandselskaber har givetvis også fået uretmæssige tilmeldinger, men det er vanskeligt for disse selskabers vedkommende at skelne mellem, om der er tale om uretmæssige tilmeldinger eller tekniske fejl, samt for nogles vedkommende tillige hvor stor procentandelen af uretmæssige og/eller fejlagtige tilmeldinger er ud af det samlede antal tilmeldte. Derfor er der ikke lavet beregninger på dem.

Samlet andel - uretmæssige tilbagemeldinger og tekniske fejl

Når vi ser på den samlede procentandel af ejendomme, der enten har tilmeldt sig uretmæssigt, eller hvor tilmeldingerne har tekniske fejl, ser det for 7 ud af 16 vandselskaber ud som følger:

 • HOFOR: 10 %
 • Billund Vand 14 %
 • Vejen 19 %
 • Frederikssund: 30 %
 • Mariager Fjord Vand: 12 %
 • Assens Spildevand 22 %
 • Middelfart Spildevand: 6 %.

Det giver et simpelt gennemsnit på lidt over 16 %. Ejendomme der har tilmeldt sig med et vandforbrug på under 500 m3 indgår ikke i beregningerne for hverken uretmæssigt tilmeldte ejendomme eller ejendomme med tekniske fejl i tilmeldingerne.

Assens Spildevand og Middelfart Spildevand har tilkendegivet, at de har skrevet til ejendomme og opfordret dem til at rette i deres tilmeldinger. Ejendommene rettede ikke i deres tilmeldinger. Til det sidstnævnte vil DANVA bemærke, at foreningen her efter nytår har været i kontakt med Naturstyrelsen, der har oplyst, at styrelsen i en periode næsten dagligt har hørt fra ejendomme, der har bedt om hjælp til at rette i deres tilmeldinger.

Workshop om trappemodellen 5. marts

DANVA inviterer til workshop den 5. marts om erfaringer med trappemodellen. Workshoppen henvender sig til spildevandsselskabers medarbejdere, der arbejder med betalingsregler for spildevand på både det ledelsesmæssige og det administrative niveau. Læs programmet her. Tilmelding skal ske på hjemmesiden under Arrangementer.

Kontakt

For yderligere information kontakt Jens Plesner, tlf.: 8793 3560, e-mail: jpl@danva.dk