Partierne V, K og DF har afbrudt forhandlingerne om ny vandsektorlov. Den blå blok begrunder bruddet med, at de finder konsekvenserne af regeringens udspil for bureaukratisk og omkostningstungt.

Konservative og Dansk Folkeparti er gået fra forhandlingsbordet på grund af omstændighederne omkring skattesagen. Partierne mener, det er urimeligt, at vandselskaberne bliver afkrævet ekstraskat, som medfører forhøjelser af taksterne. De to partier stillede et ultimativt krav om, at den nye vandsektorlov skulle løse problemet.

Venstre er gået fra forhandlingerne, fordi man ikke kunne komme igennem med et krav om, at vandselskaber op til 600.000 m3 skal undtages for loven. Grænsen ligger i dag på 200.000 m3.

Blå blok tilkendegiver, at de vil søge forhandling igen efter folketingsvalget.

DANVA følger op med nyt, hvis der sker en udvikling i sagen.