Skovrejsning er et virkemiddel til at beskytte grundvandet.

Miljøministeriet har fået forlænget skovrejsningsordning fra EU.

Den offentlige skovrejsningsordning er helt ekstraordinært blevet genåbnet i en kort periode, hvor der er otte mio. kroner til at medfinansiere ny skov.

Ansøgninger kan sendes til Naturstyrelsen frem til den 7. november. Find ansøgningsskema her.

Om ordningen

Tilskudsordningen til offentlig skovrejsning løb oprindeligt i 2012 og 2013, hvor der blev givet tilsagn om tilskud til etablering af 605 ha nye offentlige skove. I alt blev der givet tilsagn om støtte for 15,2 mio. kr.

Frem til 2006 eksisterede en tilsvarende ordning. Dengang var det primært kommunerne og Skov- og Naturstyrelsens statsskovdistrikter, der ansøgte, men nu er det også muligt for f.eks. vandværker at opnå støtte, hvis de kan dokumentere, at de er ”offentlige virksomheder” ifølge EU’s definition.

Støtteordningen er finansieret af EU’s Landdistriktprogram for Danmark.

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside.