Der var 425 deltagere til konferencen. Foto: Toke Hage.
435 vandmænd og -kvinder deltog i Dansk Vand Konference 2014 i Aarhus 18.-19. november, hvor der blev præsenteret den nyeste viden om vand, spildevand og klima. DANVAs konference havde i løbet af de to dage knap 80 forskellige indlæg og arrangementer.

”Vand får en stadig større betydning for vores fremtid. Derfor skal vandbranchen konstant skabe sig et overblik over den nyeste viden. Konferencen præsenterer nogle af de allervigtigste eksempler på løsninger, som for eksempel hjælper danskere imod oversvømmelser. Konsekvenserne af oversvømmelser både herhjemme og i udlandet er alvorlige. Derfor arbejder vandselskaberne og deres samarbejdspartnere intenst med at dæmme op for dem,” siger direktør for DANVA, Carl-Emil Larsen.

Det er i øvrigt helt afgørende, hvilke beslutninger, vi træffer i disse år for at løse problemerne med vand. Der er for mig ingen tvivl om, at vandselskaberne skal fortsætte med at investere og udvikle, for ikke at problemerne med blandt andet de stadig stigende regnmængder sendes videre til vores børn.”

Dansk Vand Konference 2014 handlede både om at vise excellent virksomhedsdrift, ligesom der var eksempler på nogle af de nyeste teknologiske løsninger. Begge dele har betydning for danskerne gennem vandselskabernes arbejde herhjemme og Danmarks position på eksportmarkedet i forhold til verdens klimaproblemer.

Blandt andet blev Fremtidens Drikkevandsforsyning præsenteret. Det er et stort, dansk fyrtårnsprojekt. Udviklings- og demonstrationsprojektet er det hidtil største af sin art i Danmark og har blandt andet til formål at sikre de bedste løsninger til hjemmemarkedet og understøtte dansk eksport.

På konferencen var der også en status på fremtidens renseanlæg, der ligger i Billund og som har fået en opmærksomhed fra det meste af verden, ligesom der præsenteres symbiosemuligheder med bioaffald.

”Danmark har alle muligheder for at blive markedsleder af vandteknologiske løsninger. Men der er desværre nogle grundlæggende barrierer i lovgivningen, som er uheldige obstruktioner for det mål. Dem er DANVA i dialog med politikerne om at få fjernet i den nye version af vandsektorloven,” siger Carl-Emil Larsen.

”Vi er kommet til en skillevej, hvor lovgivere og vandbranche må tage hinanden i hænderne for at være med til at løse vores og verdens store udfordringer for vand, spildevand og klima.”

Program og præsentationer

Se Dansk Vand Konferences program og oplæg her.

Som noget nyt var der i år stande, hvor deltagerne i pauserne kunne hente inspiration. Foto: Toke Hage.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk