Naturstyrelsen har ladet DANVA vide, at færdiggørelsen af vejledningerne om hhv. normalregulativ og takster på vandforsyningsområdet ikke er højt prioriteret. Styrelsen er nødsaget til at have fokus på andre områder. Der kan i øjeblikket desværre ikke angives nogen ny deadline for færdiggørelsen af de nævnte publikationer.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller e-mail sv@danva.dk