I det nye netværk for unge i vandbranchen, Young Water Professionals Denmark - forkortet YWPDK, foregår det hele på engelsk, og de unge vil derfor på en workshop den 11. december drøfte:

”What do young water professionals in the Danish water sector define as main challenges for the future?”

Resultatet af workshoppen vil danne basis for en YWPDK konference i marts 2015.

Som oplæg til de unges debat kommer Martin Rygaard fra DTU og fortæller om bæredygtighed og genbrug af vand. Mødet foregår hos Rambøll og er åbent for alle interesserede i vandbranchen under 35 år.

Ekstraordinær generalforsamling

YWPDK netværket blev stiftet den 23. maj i år, men der er allerede brug for at revidere vedtægterne. Derfor holdes der inden workshoppen en kort ekstraordinær generalforsamling med godkendelse af nye vedtægter.

Læs mere

Læs om netværket og find invitation til mødet på YWPDKs hjemmeside http://ywp.dk/