Medlemmer af Steering Committee valgt i Kolding den 23. maj 2014.
I forlængelse af DANVAs årsmøde i Kolding var der den 23. maj stiftende generalforsamling i et nyt netværk for Young Water Professionals i Danmark. Netværket hedder i daglig tale YWPDK og er tilknyttet International Water Association. Netværket er åbent for alle under 35 år, der enten er under uddannelse indenfor vandområdet eller arbejder i vandbranchen.

Initiativtageren til netværket er Trine Stausgaard Munk fra Rambøll. Hun er personligt medlem af IWA og har nu samlet en gruppe unge til et netværk, der har medlemmer fra både rådgivere, universiteter og forsyninger. Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen, og hun er selv blevet formand for netværket.

Bestyrelse

Trine Stausgaard Munk, Rambøll (formand)

Karolina Tatari, DTU Miljø (sekretær)

Gudny Kristin Tryggvadottir, Rambøll (kasserer)

Mariann Sæbø, Grontmij

Niels Malmmose Askjær, VandCenter Syd

Nerea Uri, VandCenter Syd

Florian Benedikt Wagner, DTU Miljø

Krzysztof Piotr Kowalski, Aalborg Universitet

Chiara Farné Fratini, Aalborg Universitet

Waibhav Diwan, DTU Miljø

Aktiviteter og vedtægter

Formålet med netværket er at skabe kontakt mellem universiteter, forsyninger og rådgivere og fremme de unges karriere i vandsektoren – både nationalt og internationalt. Netværket vil lave events og debatmøder og engagere sig i IWA aktiviteter for Young Water Professionals. Bestyrelsen har medlemmer fra flere lande, og møderne foregår på engelsk. Netværket udsender nyhedsbreve om sine aktiviteter og driver allerede hjemmesiden YWP.dk og en gruppe på LinkedIn. Læs vedtægter for YWP netværket og se netværkets hjemmeside: http://ywp.dk/ 

Yderligere information

Kontakt formanden for IWAs danske nationalkomité Helle Katrine Andersen på hka@danva.dk eller nationalkomiteens sekretær Birgitte Skjøtt på telefon 8793 3513 eller bs@danva.dk