Deltagere i vinderprojektet om samarbejde mellem forsyninger og kommuner. Foto: Kristoffer Ulbak.
Klimatilpasning er et vigtigt indsatsområde, og det er besluttet, at Vand i Byer fortsætter de næste 4 år som et innovationsnetværk. Professor Karsten Arnbjerg-Nielsen fra DTU Miljø fortsætter som projektleder, og direktør Lars Schrøder fra Aarhus Vand bliver formand for styregruppen. Sekretariatet ligger fortsat hos Teknologisk Institut, og næste stormøde afholdes den 21. januar 2015 i Taastrup, hvor resten af styregruppens medlemmer skal vælges. Forsyningssektoren har 2 medlemmer i styregruppen.

Fremtidens klimarobuste by

På Vand i Byers konference den 11.-12. november var der fire hovedtemaer: En status over partnerskabets arbejde de seneste 5 år, ekskursion til klimaprojekter i København, inspiration fra danske og udenlandske oplægsholdere samt brainstorm og workshops om netværkets fremtidige arbejde. De 230 deltagere drøftede i grupper 19 forslag til projekter, og vinderen blev en delt førsteplads til to projekter:

  • Eksempelsamling om proces for det gode samarbejde mellem kommune og forsyning om klimatilpasning
  • Eksempelsamling om multifunktionalitet i klimaprojekter.

DANVA deltager i netværket sammen med ca. 140 andre medlemmer, som alle har en vision om at medvirke til at skabe klimarobuste byer med høj livskvalitet.

Læs mere

Find flere informationer på www.vandibyer.dk