Konsekvensen af en ny lov om hjælp til økonomisk trængte vandkunder vil ramme øvrige forbrugere. Og det bliver i kommuner med flest fattige boligejere, hvor andre vandkunder kommer til at holde ekstra for. Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, mener derfor, at hjælpen skal flyttes fra kommunalt til statsligt niveau.

Folketinget førstebehandler fredag forslag til en ny lov, som skal komme økonomisk trængte boligejere til undsætning i forbindelsen med tilkobling til kloak eller anden renseløsning.

Vi er enige i, at man skal hjælpe økonomisk trængte borgere, så deres spildevand bliver renset. Men DANVA mener, at der er tale om en social problemstilling, der skal løses af det sociale system og ikke via lån fra vandselskaberne. De er på ingen måde gearet til at agere bank,” siger afdelingschef i DANVA, Helle Katrine Andersen.

Mange af de kunder, som får en låne- eller afdragsordning ved tilkobling til kloak får aldrig mulighed for at betale pengene. Vælger politikerne, at vandselskaberne skal yde den økonomiske hjælp, så vil de andre vandkunder skulle dække tabet ind via en forhøjelse af taksten på deres vand.”

Tal fra Naturstyrelsen viser, at man på landsplan kalkulerer med, at 1700 boligejere ikke får mulighed for at betale den økonomiske hjælp tilbage. Det vil give vandselskaberne et tab på 400 millioner kroner i afdrags-perioden. Den regning sendes videre til vandkunderne via takstforhøjelser i de selskaber, der har måttet yde hjælp.

Og det bliver vandkunder i de kommuner med flest økonomisk trængte boligejere, som kommer til at betale den største pris for denne lov. For at fordele byrden retfærdigt bør lovgiverne i stedet løfte ordningen ud af kommunerne og op på statsligt niveau, så byrden for tabet bliver fordelt solidarisk på alle landets vandkunder” siger Helle Katrine Andersen.

Vi foreslår, at der oprettes en statslig fond til formålet.

Lovforslaget vil gøre det muligt for husejere med en husstandsindkomst på højest 300.000 kroner plus et tillæg på 40.000 kroner for hvert barn op til fire børn at bede om en fristforlængelse på tre år på arbejdet, så man kan spare penge sammen selv eller få en afdragsordning, hvor man deler regningen på 80.000 kroner op i rater i op til 20 år.

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef i DANVA, Helle Katrine Andersen, tlf. 3027 5042, e-mail: hka@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk