Alle byggevarer i kontakt med drikkevand, der på en ejendom indgår i eller tilsluttes vandinstallationer for drikkevand fra skel til og med tapstedet, og som har indflydelse på drikkevandets kvalitet, skal GDV godkendes.

Dette er også gældende for vandselskabernes målere med tilhørende fittings placeret i den enkelte vandinstallation enten i bygningen eller på jordledningen.

GDV står for ”Godkendt til Drikkevand”. Produkter der er godkendt får ”dråbemærket”. Ordningen administreres af Energistyrelsen og følger bekendtgørelse om udstedelse af godkendelse for byggevarer i kontakt med drikkevand af 21. januar 2013. Der er sket ændringer til bekendtgørelsen den 5. november 2013.

Det er ikke nogen hemmelighed, at ordningen endnu ikke er blevet en succes. Der er meget få byggevarer, der er blevet godkendt, og sagsbehandlingstiden for ansøgninger er meget lang. Fra flere sider er der politisk pres for at få ordningen på skinner.

Som vandselskab skal I sikre jer, at jeres målerleverandør enten har fået en godkendelse eller har indsendt ansøgning om denne. Hvis vandselskabet selv står for import af vandmålere, er det selskabet, der som importør har pligten til at opnå GDV godkendelsen. Den dokumentation, der skal anvendes i ansøgningen, omfatter både de teknisk-fysiske og de sundhedsmæssige forhold.

Yderligere oplysninger

Kontakt Kristian Friis på kf@danva.dk