Nye beregninger fra vandsektorens brancheorganisation, DANVA, viser, at de danske vandpriser er lavere end i europæiske lande, som vi normalt sammenligner os med. Samtidig kan danskerne drikke vandet direkte fra hanen, ligesom vi investerer mere i blandet andet nye vand- og kloakrør.

Danmark er et af de få lande i Europa, hvor vandydelserne er 100 % finansieret over taksten. Det giver en række fordele i forhold til investeringer i folkesundhed, miljøbeskyttelse, vandkvalitet, forsynings-sikkerhed og klimasikring.

Nye beregninger fra DANVA, der bringes i augustnummeret af vandsektorens branchemagasin danskVAND, viser, at den danske betalingsmodel for vand, der vækker misundelse ude i verden, er billig. Danske husstande betaler mindre for vand end i Tyskland, Cypern, Storbritanninen, Holland og Schweiz.

"Når priserne fratrækkes skatter og moms og korrigeres for vandforbrug pr. famlie, som er meget lavt i Danmark, ligger vi på eller under niveau med lande, som vi typisk sammenligner os med. Også selvom vi har et investeringsniveau, der er en faktor 10 højere i Danmark end i Italien, og selvom vi i Danmark har væsentligt højere energiafgifter og lønomkostninger", siger afdelingschef i DANVA, Helle Katrine Andersen.

Prisniveuaet på vand i Europa kan ses på dette interaktive kort.

Prissætning på vand

EurEau, den europæiske sammenslutning af vandselskaber, har besluttet, at prissætningen på vand ligesom i Danmark skal være omfattet af socialt ansvar, og samtidig understreges det, at alle parter, der påvirker vandkvaliteten, bør dele omkostningerne for at undgå en betydelig stigning i vandprisen.

"EurEau anbefaler på det kraftigste at fastholde midler opkrævet gennem taksterne (fratrukket skatter og afgifter) i vandselskaberne bl.a. for at kunne finansiere fornyelse af ledningsnettet og beskyttelse af vandressourcen og miljøet. Det skal undgås, at miljøomkostninger, der indgår i taksterne, anvendes til andre formål", siger direktør i DANVA og EurEau President, Carl-Emil Larsen.

Jacques Labre, seniorrådgiver for Suez Environnement, et multinationalt selskab, der leverer globale løsninger indenfor drikkevand, spildevandsrensning og affaldshåndtering, er enig.

"Det største problem, som europæiske vandselskaber står overfor, er renovering af infrastrukturen. I de fleste europæiske lande ligger fornyelsesprocenten årligt på under 0,5 %. Renovering og opgradering af vores infrastruktur er afgørende for beskyttelse af ressourcen. Hvis vi vælger ikke at handle, og ikke giver det høj prioritet lige nu, vil det have vidtrækkende konsekvenser for kommende generationer", siger Jacques Labre.

I Danmark har fornyelsesprocenten på kloakledninger de seneste ti år i gennemsnit været på godt 1,0 procent, mens den for drikkevandsrør er cirka 0,8 procent.

Læs om dansk vand i et europæisk perspektiv i det seneste nummer af danskVAND.

Yderligere oplysninger:

Kontakt kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail kbj@danva.dk