DANVA har længe ønsket en revision af de eksisterende regler om særbidrag. Derfor mener vandsektorens brancheorganisation, at det er glædeligt, at der med en ny bekendtgørelse og vejledning nu indføres ens og klare regler, der gælder for alle virksomheder i landet.

Fra januar 2015 skal vandselskaberne udarbejde beregninger for, hvor meget produktionsvirksomheders spildevand forurener. Udregningen bruges til at sætte pris på særbidraget, som skal betale for rensningen af de stoffer, den enkelte virksomhed forurener spildevandet særligt meget med.

DANVA er positiv overfor præciseringen af særbidraget, fordi det vil skabe mere gennemsigtighed i spildevandspriserne. Det kan også betyde, at nogle virksomheder, der ikke hidtil har betalt særbidrag, nu kommer til det.

Konsekvensen af DANVAs indsats for at få mere gennemsigtige regler for betaling af særbidrag er også, at der sandsynligvis kommer mindre udsving i priserne for behandling af særligt forurenet spildevand. Det vil betyde, at nogle virksomheder, der i dag betaler for lidt, kommer til at betale mere, mens andre skal af med mindre. Det er logisk, at de, der forurener mest, skal betale det højeste bidrag,” siger afdelingschef i DANVA, Helle Katrine Andersen.

DANVA har ikke indtryk af, at der hidtil systematisk er betalt overpris for at få renset særligt forurenet spildevand.

”De reviderede regler for særbidrag medfører næppe en generel lempelse for de af landets virksomheder, der afleder særligt forurenet spildevand,” siger Helle Katrine Andersen og tilføjer:

Men de klarere og mere entydige regler er helt nødvendige. De skal blandt andet sikre, at særbidrags-reglerne ikke bruges til skjult erhvervsstøtte, hvilket bare vælter virksomhedernes regning for rensning af særligt forurenet spildevand over på spildevandselskabernes øvrige kunder.

Det er forsyningen, der skal udregne, hvad det koster at rense for de enkelte stoffer, og hvad særbidraget skal være. Hvis nogle af stofferne i spildevandet kan anvendes til understøttelse af renseprocessen eller til biogasproduktion, så kan virksomheden få nedslag i særbidraget.

Det har i forbindelse med høringen af bekendtgørelsen været et udtalt ønske blandt DANVA og øvrige interessenter, at der bliver fastsat en entydig definition af særligt forurenet spildevand. Naturstyrelsen vil derfor igangsætte en undersøgelse af husspildevands sammensætning med henblik på at vurdere mulighederne for at fastsætte en definition.

Se DANVAs høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om særbidrag her.

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef i DANVA, Helle Katrine Andersen, tlf. 3027 5042, e-mail: hka@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk