Når virksomheder skal af med særligt forurenet spildevand skal de betale et særbidrag, som skal dække de ekstra omkostninger til at rense vandet. Forureneren-betaler er princippet i den nye bekendtgørelse om særbidrag, og Naturstyrelsen har nu også offentliggjort et vejledende notat om reglerne.

Det vejledende notat fra Naturstyrelsen kan læses her...

Bekendtgørelsen om særbidrag trådte i kraft den 17. oktober og kan læses på Naturstyrelsens hjemmeside her...  

Læs mere

Naturstyrelsen vil supplere med et regneark til beregning. Hjælpeværktøjet er blevet forsinket, men offentliggøres snart på Naturstyrelsens hjemmeside.

DANVA er tilfreds med de nye regler

DANVA har længe ønsket en revision af reglerne om særbidrag for særligt forurenet spildevand og er tilfreds med, at der med den ny bekendtgørelse og vejledning nu indføres ens og klare regler. Det er logisk, at de, der forurener mest, skal betale det højeste bidrag. Læs mere i DANVAs pressemeddelelse.

Orientering af DANVAs medlemmer

DANVA var hurtig til at orientere om den nye bekendtgørelse, da den udkom. Læs mere her...