Hvilke krav vil forbrugerne stille til deres drikkevand fremover? Skal det for eksempel være blødt med mindre kalk, eller skal det behandles med UV-lys? På konferencen 11. september om fremtidens drikkevand blev der sat fokus på muligheder og dilemmaer for vandselskaberne. Det blev samtidig slået fast, at vandbehandling eller rensning aldrig må blive en glidebane, der træder i stedet for beskyttelse af grundvand og miljø.

11. september afholdt DANVA, FVD og Dansk Miljøteknologi konferencen, ”Fremtidens drikkevand”. Det danske drikkevand, der er grundlaget for folkesundheden, har en helt unik status også i internationalt per-spektiv.

De danske vandselskaber arbejder for, at drikkevandet leveres urenset til forbrugerne. Men i nogle tilfælde kan det være en mulighed at anvende udvidet vandbehandling.

DANVA og FVD mener, at der skal være mulighed for rensning for naturligt forekommende stoffer som arsen og nikkel samt miljøfremmede stoffer som pesticider, når en samlet vurdering taler for det. Det kan også være en mulighed at tilpasse vandkvaliteten ved for eksempel blødgøring for at imødekomme kundernes efterspørgsel, ligesom man også skal kunne anvende hygiejniske barrierer som UV-behandling.

Konferencen bød på spændende indlæg fra hele vandbranchen, der belyste problemstillinger og muligheder. Vandbehandling, drikkevand og regulering var på dagsordenen både i forhold til de tekniske udfordringer og i forhold til vandkvalitet, kundeefterspørgsel og levering af vand i øvrigt.

Konferencen havde deltagelse af Sundhedsstyrelsen og Naturstyrelsen samt repræsentanter fra vand- og teknologibranchen. Se det samlede program her.

Det er DANVAs og FVDs holdning, at der kun kan anvendes udvidet vandbehandling i de tilfælde, hvor det ikke er til skade for folkesundheden eller er en glidebane i forhold til overholdelse af principper for grund-vands- og miljøbeskyttelse.

Vandselskaberne i Danmark går ikke på kompromis med kvaliteten af drikkevandet, og de arbejder intenst på at skabe sikkerhed for, at det ikke bliver forurenet af blandt andet sprøjtegifte,” siger Carl-Emil Larsen, direktør i vandsektorens brancheorganisation, DANVA og fortsætter:

Historisk set bliver giftstoffer først forbudt, når de har gjort skade. Blandt andet derfor skal der indføres nødvendige sikkerhedszoner mellem boringer og dyrkningsarealer, så man agerer proaktivt i stedet for reaktivt.”

Det er Foreningen af Vandværker i Danmark, FVD, enig i:

Det er vigtigt, at udvidet vandbehandling, som i mere eller mindre grad kan blive en norm i fremtiden, ikke træder i stedet for vores intensive indsats med at beskytte grundvandet. Vi må aldrig komme i en situation, hvor vi renser grundvandet fremfor at beskytte det,” siger formand for FVD, Ole Wiil.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Landsformand i FVD, Ole Wiil, tlf. 2175 7244, e-mail ow@fvd.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk