Naturstyrelsen skal som opfølgning på ændringen af betalingsloven udarbejde en bekendtgørelse om særbidrag. Workshoppen i Vandhuset den 24. marts er et led i dette arbejde.

Program

På første del af workshoppen gør Naturstyrelsen rede for rammerne for udarbejdelsen af de nye særbidragsregler. Derefter er der oplæg om vandselskabers, rådgiveres og virksomheders erfaringer med væsentlige problemstillinger vedrørende særbidrag. Om eftermiddagen er der gruppearbejde, hvor deltagerne skal drøfte deres bud på principper for de nye særbidragsregler.

Læs program her

Tilmelding

Tilmelding kan ske på DANVAs hjemmeside under Arrangementer eller ved at sende en mail til hb@danva.dk  

Yderligere information

Spørgsmål om programindhold kan rettes til Jens Plesner på telefon 8793 3560 eller e-mail: jpl@danva.dk

Spørgsmål vedr. tilmelding til workshoppen hos Helle Benjaminsen på telefon 8793 3561 eller e-mail: hb@danva.dk