Med afsæt i en vækstplan blev der i 2013 taget en politisk beslutning om, at spildevandsbetalingen for de store vandforbrugende virksomheder frem mod 2018 skulle lettes med 700 mio. kr. I første omgang sker lettelsen ved at hæve betalingen for private husholdninger. Det er forventningen på sigt, at denne stigning efterfølgende modsvares af tilsvarende effektiviseringer, således at den private forbrugers betaling ikke stiger som følge af rabatten til de store virksomheder, også kaldet trappemodellen.

Her et år efter indførsel af trappemodellen er det ved at blive synligt, at der er stor forskel på trappemodellens påvirkning af de enkelte spildevandsselskabers takstfastsættelse. Hos selskaber, der ikke har de store vandforbrugere, vil taksten for private husholdninger næsten ikke blive påvirket. Derimod har mængderabatten til de store industrier stor påvirkning på taksterne for de private borgere hos de selskaber, hvor industrispildevandet udgør en markant del af den samlede spildevandsmængde.