Markedsmodningsfonden og DANVA har samlet otte vandselskaber fra hele landet i et partnerskab, der sammen vil efterspørge nye innovative spildevandsløsninger.

Det vil være til gavn for energiudnyttelsen og effektiviteten i spildevandssektoren, og skabe nye muligheder for vækst, beskæftigelse og eksport i danske virksomheder inden for vandsektoren.

Der er både energi og penge i spildevandet – men vandsektoren mangler de innovative løsninger, der kan sikre ressource- og energiudvindingen. Markedsmodningsfonden v. Erhvervsstyrelsen og DANVA, Dansk Vand – og Spildevandsforening, har taget initiativ til at samle en række vandforsyningsselskaber i et partnerskab, der sammen inviterer private virksomheder til at udvikle løsninger til fremtidens spildevandshåndtering.

Det forventes, at det samlede vandmarked vil vokse med godt 6 pct. om året de næste fem år. Danske virksomheder har traditionelt set stærke styrkepositioner inden for eksport af vandteknologi, men for at vi kan fastholde denne position, er der behov for fortsat innovation.

Partnerskabet har formuleret fremtidens udfordringer inden for spildevandshåndtering, og efterspørger nu innovative løsninger, der udnytter de mange ressourcer i spildevandet bedre, som fx energi og mineraler. Det vil være til gavn for både miljøet og effektiviseringen af forsyningssektoren.

Det er Markedsmodningsfonden og DANVA, som har taget initiativ til partnerskabet. DANVAs direktør Carl-Emil Larsen udtaler:

”Ved at få vandselskaberne til at efterspørge fremtidens løsninger, kan vi sammen med den private sektor skubbe til teknologiudviklingen. På den måde kan vi på én gang hjælpe til at styrke den danske private vandsektor og få udviklet løsninger på udfordringerne hos vandselskaberne i forhold til at få mere ud af de værdifulde ressourcer, der er i spildevand.”

Bestyrelsesformand for Markedsmodningsfonden, Carsten Bjerg udtaler:

Jeg er meget glad for, at Markedsmodningsfonden investerer i dette partnerskab. Vandsektoren har et stort nationalt og internationalt potentiale og kan derfor være med til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Et tæt samarbejde mellem producenter og vandselskaber omkring ny teknologi kan være med til at bringe nye innovative danske vandløsninger ud på verdensmarkedet.”

Markedsmodningsfonden har afsat ca. 16,5 mio. kr. til indsatsen. Der er tale om en konkurrence, hvor op til fem virksomhederne udvælges til at lave et forstudie på seks måneder. Herfra har op til tre virksomheder mulighed for at gå videre til egentlig udvikling og test af prototyper i to-årige projekter, hvor de deltagende vandselskaber stiller testfaciliteter til rådighed.

Spildevandspartnerskabet

Spildevandspartnerskabet består af:

  • Aarhus Vand A/S
  • Billund Vand A/S
  • Biofos A/S
  • Din Forsyning A/S
  • Herning Vand A/S
  • Kalundborg Forsyning A/S
  • Middelfart Spildevand A/S
  • Vandcenter Syd A/S
  • DANVA
  • Markedsmodningsfonden v. Erhvervsstyrelsen

Udbudsmateriale

Der er frist for at indgive tilbud den 7. marts 2016 kl. 12.00. Find udbudsmaterialet på Markedsmodningsfondens hjemmeside her...

Al henvendelse vedrørende udbuddet skal ske pr. e.mail til markedsmodningsfond@erst.dk

Orienteringsmøde

Der vil blive afholdt orienteringsmøde vedr. det prækommercielle indkøb den 13. januar 2016 kl. 13.30 til 15.30. Mødet foregår hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, København Ø.

Tilmelding skal ske til markedsmodningsfond@erst.dk

Læs mere

Læs mere om spildevandspartnerskabet på Markedsmodningsfondens hjemmeside her: http://markedsmodningsfonden.dk/spildevandspartnerskabet.

Yderligere information

Kontakt Kristian Friis på telefon 8793 3515, mobil 4054 1538 eller e-mail kf@danva.dk