Carl-Emil Larsen og Kim Falkenberg.

EurEau fejrede sit jubilæum 24.-25. marts med gallamiddag og konference. Markeringen understregede vigtigheden af foreningens indsats, der udmøntes med udgangspunkt i dets nye slogan, ”Water Matters”.

Den danske vandsektor har gennem den europæiske sammenslutning EurEau indflydelse på lovarbejdet i EU. I slutningen af marts havde foreningen på vandområdet i EU, der har 27 lande som medlemmer, 40 års jubilæum, hvilket blev fejret i Bruxelles.

I 1972 besluttede danskerne ved en folkeafstemning, at Danmark skulle ind i EF. Godt to år senere grundlagde medlemslandenes vandforeninger en fælleseuropæisk sammenslutning indenfor vand, EurEau. Siden 2011 har DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen været præsident for den europæiske organisation.

Fejringen af EurEaus 40 års jubilæum begyndte tirsdag 24. marts med gallamiddag i det centrale Bruxelles. Carl-Emil Larsen bød de knap hundrede gæster velkommen og gav herefter ordet til generaldirektør for miljø i Europa-Kommissionen, Karl Falkenberg.

Han talte blandt andet om betydningen af gennem prissætning at regulere forbruget af vand, der er under stærkt pres i Europa.

”Der skal være de rigtige incitamenter til at passe på vandet. Typisk er det sådan, at forbrugerne først skænker vand en tanke, når de kan se, at det kan betale sig økonomisk at gøre det. Sådan oplevede jeg det for eksempel i forbindelse med et virksomhedsbesøg på et bryggeri, der af omkostningsmæssige årsager ville effektivisere. Med et slag halverede de deres vandforbrug,” fortalte Karl Falkenberg.

Han talte også om faren ved ikke at sætte ind overfor brugen af nitrat på landbrugsjord, ligesom han slog til lyd for, at den dyreste løsning i forbindelse med miljøbeskyttelse er dem, der så at sige ligger for enden af spildevandsledningen. Det er altid billigere at forebygge forurening.

”Det er vigtigt at tænke helhedsorienteret og bæredygtigt. I EU arbejder vi for rent vand på overfladen og i undergrunden. Det er utroligt afgørende at høre vandstemmen i EU, og det har vi blandt andre EurEau til,” sagde Karl Falkenberg og ønskede foreningen tillykke med sine 40 år.

EurEau var herefter vært for spisning i en af salene i det smukke Bozar, le Palais des Beaux-Arts i det centrale Bruxelles.

Dagen efter onsdag 25. marts afholdt EurEau i anledning af jubilæet konferencen ”Water Matters”. 

Præsident Carl-Emil Larsen åbnede dagen med at tale om forudsætningen for alt liv, vand.

”Vand er afgørende for vores helbred, vores økonomi og vores miljø, men vi kan bare ikke få nok vand af god kvalitet. Hvert år udvindes der i Europa 247 milliarder m³ grund- og overfladevand. Og globalt forventes efterspørgslen på vand at stige med omkring 50 procent i 2050. Hvordan slukker vi denne tørst?,” spurgte Carl-Emil Larsen retorisk.

”EurEau mener, at svaret på dette spørgsmål vil danne den primære politiske udfordring de næste 20 år. Vores 40 års jubilæum ”Vand Matters-konferencen” er ment som et wake-up call. Vi vil diskutere problematikker i forbindelse med vandmangel, demografiske ændringer og klimaændringer. Vi vil også evaluere presset på vandsystemet og identificere ressourceeffektive løsninger til mangeartede problemer.”

Dagens faglige program blev skudt i gang af Aziza Akhmouch, head of Water Governance, OECD, der som hovedtaler behandlede generelle udfordringer indenfor vand og dets samfundsunderstøttende betydning og problemstillinger i den forbindelse.

Efterfølgende var dagen inddelt i tre hovedsessioner med temaerne fødevarer, energi og vands betydning for blå byer og deres turisme. Hver session havde et oplæg efterfulgt af en paneldebat med deltagere fra blandt andre vandbranchen, producenter, landbrug, EU-politikere m.fl.

Konferencens hovedtaler Aziza Akhmouch, head of Water Governance, OECD.

Paneldebat på EurEaus konference.