DANVA sætter udbuds og tilbuds udfordringen på dagsordenen ved et arrangement i Vandhuset torsdag den 28. januar 2016.

Branchen og vandselskaberne vil sætte skarpt på, hvor de hver for sig ser udfordringerne. Efterfølgende vil der være workshop og debat. Hele arrangementet indledes med en kort gennemgang af de nye udbudsregler og Konkurrencestyrelsens krav og anbefalinger til vandselskaberne.

Målet er at identificere løsningsforslag, der kan arbejdes videre med i fællesskab. Så vil bedre udbud og tilbud allerede være et skridt nærmere.

Program

Læs programmet her...

Tilmelding

Tilmelding til konferencen skal ske på DANVAs hjemmeside her

Yderligere information

Evt. spørgsmål til Kristian Friis, DANVA på kf@danva.dk