Miljøminister Kirsten Brosbøl gør en aktiv indsats for dansk vandteknologi på verdens største vandkonference World Water Forum, der foregår i Sydkorea og startede 12. april og kører frem til 17. april.

Kirsten Brosbøl er stolt over den danske vandsektor, der er i verdensklasse og som stort set kan løse ethvert problem indenfor vand og spildevand. Men samtidig er hun frustreret over, at så mange mennesker stadig ikke har adgang til rent drikkevand eller ordenlige toiletforhold.

750 mio. mennesker lever uden adgang til rent drikkevand, og det tal vil vokse til 1,8 mia. hvis der ikke gøres en aktiv indsats. Miljøminister Kirsten Brosbøl vil derfor arbejde for, at konferencen sender et stærkt signal til FN om at vedtage ambitiøse bæredygtighedsmål.

Grønne job og eksport

"Verdens fokus på behovet for at genanvende, rense og spare på vand kan få stor betydning for Danmark og danske, grønne arbejdspladser," siger Kirsten Brosbøl.

For at styrke eksporten af dansk vandteknologi, blev miljøministeren i sidste måned enig med en samlet vandbranche (bl.a. DANVA) om en ny vision for eksport af vandteknologi: Den skal være fordoblet senest i 2025. Potentielt vil det kunne skabe 3-4.000 danske arbejdspladser.

Danmark har en stand på World Water Forum, hvor Danfoss, Grundfos, DHI, AVK, Danish Water Forum og DTU udstiller.

Læs mere i Miljøministeriets pressemeddelelse.

Behov for handling nu

En ny rapport fra OECD rapport viser, at det kan koste 500 milliarder dollars om året, hvis der ikke gøres en indsats i forhold til oversvømmelser og vandmangel. Rapporten blev præsenteret på World Water Forum og har affødt denne udmelding fra miljøministeren:

"Vi skal handle og hjælpe de millioner af mennesker, der enten er i fare for oversvømmelser eller ikke har adgang til rent vand og sanitet, i stedet for at vente på regningen. OECD-rapporten understreger behovet for, at vand kommer øverst på FN’s dagsorden," siger Kirsten Brosbøl.

I september skal FN forhandle nye bæredygtighedsmål, der skal udgøre rammen for den globale vækst frem til 2030 og samtænke økonomi, sociale forhold og miljø.

Der ligger allerede udkast til 17 punkter til nye bæredygtighedsmål klar i udkast, hvor miljø fylder i mange punkter. Det sjette punkt omhandler alene vand. På World Water Forum er miljø- og vandministre fra en række lande samlet, og de blev i dag enige om at understrege vigtigheden af ambitiøse bæredygtighedsmål gennem en deklaration.

"Først og fremmest er vi enige om, at alle skal have adgang til rent drikkevand, og at det skal forankres i FN’s bæredygtighedsmål. Desuden skal flere have adgang til sanitet. Udledningen af urenset spildevand skal reduceres, og vi skal have en mere effektiv ressourceudnyttelse. Der er mit håb, og Danmark er blandt verdens bedste til at levere de løsninger, der skal til," siger Kirsten Brosbøl.

Læs mere i Miljøministeriets pressemeddelelse og hør intervieW på DR med Kirsten Brosbøl.

WWF 2015

Læs mere om World Water Forum 2015.