Fra venstre ses Helle Baker Norden, Allan Bruus, Ida Bergström og Malene Brøndberg fra GHB Landskabsarkitekter og Frits Ahlefeldt, illustrator, firmaet Hiking Artist.

Kåringen af vinderen i arkitekt-konkurrencen om Klima-Byen i Middelfart var et stort tilløbsstykke. Borgmester Steen Dahlstrøm bød velkommen til en stuvende fyldt sal på Kulturøen, hvor vinderen blev kåret den 26. marts.

Vinderen blev Team GBH Landskabsarkitekter, der har udarbejdet deres projektforslag under overskriften ”Vandet viser vejen”, som forstærker byens identitet i de 3 områder: Skovkvarteret, Allékvarteret og Bykvarteret.

Projekt til 75 mio. kr.

KlimaByen er resultat af et samarbejde mellem Middelfart Spildevand, Middelfart Kommune og Realdania, som hver har skudt 25 mio. kr. i projektet. Mantraet for projektet er at skabe byudvikling gennem klimatilpasning, og KlimaByen løser både konkrete problemer med oversvømmede kældre og skaber samtidig en smukkere og grønnere by.

Projektleder Helle Baker Norden takkede borgerne for deres aktive indsats hele vejen igennem og understregede, at der stadig er brug for borgernes forslag og samarbejde, for nu skal ideerne konkretiseres.

Anlægsarbejdet går i gang i foråret 2016, og KlimaByen står færdig i efteråret 2017.

Direktør Allan Bruus fra Middelfart Spildevand er begejstret for projektet, som både sparer penge og udnytter regnvandet som ressource. Borgerne kan få tilbagebetalt tilslutningsbidraget, hvis de håndterer regnvandet på egen grund, og i fremtiden vil regnvandet også blive synligt i bybilledet i de tre byområder. Samtidig tænkes aktivitet og friluftsliv ind i projektet og giver også på den måde merværdi til byens borgere.

Og ambitionerne slutter ikke her. Middelfart ønsker at blive et klima-laboratorium med endnu flere projekter, som kan inspirere både nationalt og internationalt.

Læs mere

Læs mere om KlimaByen og vinderprojektet.

Og læs artiklen "Pionerånd skal skabe et paradigmeskift i klimatilpasning" skrevet af Allan Bruus, Helle Baker Norden, Thorbjørn Sørensen og Anne-Mette Gjeraa. Publiceret i danskVAND april 2015.

Team GBH Landskabsarkitekter har bl.a. lavet denne visualisering af et projekt i KlimaByen.