DANVA gennemførte i sidste halvdel af 2014 et forløb vedrørende Asset Management i samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra DANVAs medlemmer. Som en del af forløbet afholdt DANVA i november en temadag om emnet. Fra arbejdsgruppen og deltagerne på temadagen blev der udtrykt et klart ønske om at deltage i et netværk for Asset Management.

Datoen for opstartsmødet for det nye netværk er nu fastlagt, og det foregår mandag d. 9. marts 2015 kl. 10-15 i Vandhuset i Skanderborg.

Formålet med netværket er at understøtte vidensdeling indenfor Asset Management området samt give deltagerne mulighed for sparring og inspiration.

I første omgang inviterer DANVA kun deltagere fra forsyningsselskaber, hvorefter det vil være op til netværket at beslutte, hvorvidt eksempelvis rådgivere skal inviteres til at deltage i netværket.

Benny Nielsen fra Herning Vand, som har deltaget i DANVAs arbejdsgruppe, har sagt ja til at være tovholder for netværket i begyndelsen.

Da DANVA i øjeblikket er i gang med at starte et yderligere brancheinitiativ op i forbindelse med Asset Management, vil der også være medarbejdere fra DANVAs sekretariat med på netværkets opstartsmøde for at orientere om og drøfte disse aktiviteter.

Yderligere information

Kontakt Søren Larsen på telefon 8793 3568, mobil 2461 9162 eller e-mail sl@danva.dk