DANVAs nye forsyningsjurauddannelse går i luften den 2. november 2015.

Uddannelsen giver overblik over den lovgivning, der sætter rammerne og regulerer forsyningsbranchen.

Det får du:

Du får et bredt indblik i den jura, der regulerer forsyningsbranchen. Fokus i uddannelsen ligger på de områder, hvor man som medarbejder i forsyningsselskaberne skal være særligt opmærksom. Underviserne på uddannelsen er førende advokater og rådgivere fra forsyningssektoren, og uddannelsen er forankret i praksis, og der vil indgå aktuelle eksempler, værktøjer og paradigmer, du kan tage direkte med hjem og benytte i dit daglige arbejde.

På kurserne er der tid til drøftelser og netværk med både undervisere og de andre kollegaer fra branchen.

Der er mulighed for at indsende spørgsmål og ønsker vedr. emnerne på de enkelte moduler på forhånd. I videst mulige omfang vil disse forsøges implementeret i undervisningen.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget af 2 grundlæggende moduler og 4 fagspecifikke moduler (vand, spildevand, affald og varme). Alle moduler er af 2 dages varighed og kan tages individuelt. De grundlæggende moduler indeholder emner, som går på tværs af flere forsyningsretninger, mens de fagspecifikke moduler indeholder emner, der er gældende for den enkelte forsyningsart.

Modul 1 – Vandhuset, d. 2-3. november 2015

På modul 1 gennemgår og arbejder vi med bl.a. selskabsret, ejeraftaler, tilbudslovgivning, udbudsregler, indkøb, aftaler, standardvilkår, ansættelsesret, fast ejendomsregulering, ekspropriation, aktindsigt, miljøaktindsigt, juridisk kildelære og informationssøgning. Endvidere vil der blive givet en introduktion til de væsentligste ændringer i den nye vandsektorlov. 

Der er stadig ledige pladser.  For tilmelding og yderligere information se her…

Modul 2 – Vandhuset, d. 8.-9. december 2015

På modul 2 gennemgår og arbejder vi med bl.a. persondatalovgivning, opkrævning, inddrivelse, rykkerprocedurer, lukkeprocedurer, finansiering, forbrugerret, selskabernes erstatningsansvar, behandling af klager, takster, gebyrer, fusioner, afgifter, moms og skat.

Der er stadig ledige pladser. For tilmelding og yderligere information se her…

De nye ændringer i Vandsektorloven med tilhørende følgelovgivning vil indgå i behandling af de enkelte emner på modulerne.

Diplom

Hvert modul afsluttes med en test. Såfremt du har bestået testen i begge grundlæggende moduler samt minimum et forsyningsfagligt modul, modtager du et diplom for bestået DANVA Forsyningsjura uddannelse.

Yderligere information

Kontakt Louise Andersen på telefon 8793 3564, mobil 2484 5211 eller e-mail la@danva.dk