Foto: Toke Hage.

Vandhuset summede af aktivitet og engagement, da 70 deltagere fra bestyrelsen, rådgivende udvalg, sekretariatet og konsulenthuset Bindslev var samlet til Strategi Camp den 3. september. Allerede under mogenkaffen var gruppearbejdet i fuld gang, og da deltagerne en halv time senere trådte ind til velkomst i kursuslokalet blev de mødt af både musik, levende lys og globus på alle borde, der skulle inspirere til høje ambitioner og et globalt perspektiv.

DANVAs direktør Carl-Emil Larsen præsenterede bestyrelsens ambitiøse forslag til vision og mission i en kommende ny strategi 2016-2020 for DANVA:

Vision

DANVA vil gøre Danmark til et globalt center for viden om vand, teknologiske fremskridt, bæredygtige klimaløsninger og professionel forvaltning af hele vandets kredsløb ud fra princippet: Rent vand i eget land.

Mission

DANVA arbejder for at:

 • Forene alle, der hver dag leverer sundt drikkevand, håndterer spildevand og forebygger oversvømmelser gennem klimatilpasning med både traditionelle og innovative metoder
 • Forstærke alle, der udvikler og eksporterer danske vandløsninger til resten af verden, og på den måde skabe vækst og job i Danmark
 • Fortælle alle om værdien af danske vandløsninger og på den måde påvirke både borgere og beslutningstagere til at støtte visionen.

DANVAs 2020-mål

DANVAs direktør præsenterede også forslag til 2020 mål for foreningen:

 • DANVA fastholder og udbygger positionen som omdrejningspunkt for forsyning af rent drikkevand, håndtering af spildevand og forebyggelse af oversvømmelser gennem klimatilpasning.
 • DANVA skaber rum for debat, videndeling, innovation og merværdi for medlemmer og andre aktører i vandsektoren.
 • DANVA er kendt og anerkendt både nationalt og internationalt af alle centrale beslutningstagere.
 • DANVA leder implementeringen af Vandvison 2015.
 • DANVA fungerer som midtpunkt for vandsektoren i Danmark.
 • "Water Footprint" har fået politisk gennembrud og illustrerer vands betydning for andre sektorer. 

Bestyrelsens strategi-udvalg kom i krydsild i starten af dagen. Fra venstre ses Peder Hvejsel, Ole Øgelund, Ango Winther, Carsten Nystrup og Ole Glahn, der var i dialog med Claus Bindslev og Mads Bonde Clausen.

Indsatsområder

Dagens gruppearbejde tog udgangspunkt i de 4 indsatsområder, der er foreslået i den nye strategi:

 • Teknologier
 • Ydelser
 • Markeder
 • Selskaber

Rundt omkring i Vandhuset blev der arbejdet engageret og koncentreret i 8 grupper. Der var 2 grupper til hvert indsatsområde. Som inspiration havde deltagerne inden Campen fået tilsendt baggrunds- og inspirationsmateriale til gruppearbejdet om de fire indsatsområder. Læs dokumentet.

Dialog med eksterne eksperter

Efter mange timers intenst gruppearbejde var der præsentation af ideer og feedback fra et eksternt ekspertpanel bestående af:

 • Mads Leth-Petersen, Naturstyrelsen
 • Niels Peter Nørring, Landbrug & Fødevarer
 • Kurt Nielsen, Aarhus Universitet
 • Morten Riis, Grundfos

Opsamling på dagen

Tegneren Palle Schmidt samlede i dagens løb ideer op fra gruppernes arbejde, der blev hængt op i kursuslokalet inden den afsluttende samling om aftenen. Guldkorn fra gruppearbejdet var inden præsentationen i plenum samlet i budskaber fra 4 talsmænd, der præsenterede ambitioner for de 4 indsatsområder og udfordringer – både teknologiske, økonomiske, organisatoriske, politiske og andre udfordringer. Desuden blev der præsenteret forslag til aktiviteter, der kan forene, forstærke og fortælle om vandbranchen indenfor de 4 områder.

Efter 10 timers intensivt arbejde blev stearinlysene og globus-lamperne slukket, og det var tid til at finde hjem og fordøje indtrykkene fra en meget produktiv dag. Takket være deltagernes erfaringer kan campen omregnes til en værdi, der svarer til 1 års arbejde på én dag.

Henrik Ellermann fra Faxe Forsyning var talsmand for indsatsområdet Markeder.

Den videre proces

Bestyrelsens strategiudvalg, DANVAs ledelse og Bindslev samler nu op på de mange input fra dagen, og skal i dialog med de eksterne eksperter igen i november måned. Sekretariatet holder workshop i december, og et forslag til ny strategi præsenteres på nytårstaffel i Vandhuset den 12. januar. Derefter arbejdes videre med strategien, som skal godkendes af bestyrelsen i marts 2016 og lanceres på DANVAs årsmøde i maj 2016.

Yderligere information

Kontakt Karsten Bjørno på telefon 8793 3575, mobil 2014 3542 eller e-mail kbj@danva.dk

Fotos: Toke Hage.