Lars Therkildsen, Kenn Kjellberg og Hans-Martin Friis Møller i debat om vandsymbioser.

Selvom valget forhindrede flere folketingspolitikere i at stille op til debat på Folkemødet den 11.-14. juni, så leverede DANVA budskaber om grundvandsbeskyttelse, miljø og klima til de mange gæster.

Fraværet af politikerne gav debatterne et lidt mere fagligt præg, hvilket på ingen måde slørede DANVAs varetagelse af vandselskabernes interesser. DANVA var repræsenteret af formand Lars Therkildsen, direktør Carl-Emil Larsen, afdelingschef Helle Katrine Andersen og kommunikationschef Karsten Bjørno.

Rammen var sat i strålende solskin, der forvandlede den forblæste klippeknold til en tropeø og en heksekedel med rekorddeltagelse på omkring 100.000 besøgende. I år var der godt 2700 arrangementer, hvilket er det største antal hidtil.

Udover de uformelle møder med politikere og andre interessenter, hvor DANVAs holdninger blev italesat, var foreningen også formelt i ilden en håndfuld gange.

Vandsymbiose

Fredag 12. juni stillede Lars Therkildsen op til en paneldebat arrangeret af Dansk SymbioseCenter, DANVA og Holbæk Forsyning om vandsymbioser. I industrielle symbioser bliver den ene virksomheds reststrøm til den anden virksomheds ressource. Og det er til gavn for både bundlinje og miljø. Sådan er det også for vandområdet. Vand fra andre kilder end grundvandsreserven og procesvand fra industrien kan genanvendes til industrielle formål på andre virksomheder.

Ejeren af Victors Vask, og formand for DI Bornholm, Kenn Kjellberg dystede på ord med direktør Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning, souschef i Bornholms Forsyning, Torben Jørgensen og DANVAs formand, Lars Therkildsen.

Kenn Kjellberg, der ejer og driver Bornholms største vaskeri, problemformulerede debatten med et ønske om at ville spare penge til afledning af spildevand, ligesom han gerne vil modtage vand af uden kalk. Vandeksperterne i panelet var med til at udbore emnet og kom med forslag til løsninger.

Når vandselskaber skal levere vand af en anden kvalitet, så er det helt afgørende, at businesscasen er på plads for forsyningen. De investeringer, som skal foretages, skal kunne forrentes, så vandkunderne ikke risikerer at stå tilbage med en regning, hvis virksomheden, man leverer til, ophører,” siger Lars Therkildsen.

Plastik i havmiljøet

DANVA deltog efterfølgende i en debat om plastik i havmiljøet. Via debatten på Folkemødet blev problemets omfang afdækket, hvilke adfærds- og reguleringsmæssige udfordringer vi står overfor, og hvilke beslutninger vi har mulighed for at tage lokalt, i Folketinget, i EU og på internationalt plan.

Deltagerne i debatten var Helle Fabiansen, miljøchef, Plastindustrien, Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd, Henrik Beha Pedersen, grundlægger af Plastic Change, Karsten Filsø, formand og byrådsmedlem, KIMO og Holstebro Kommune, Iver Enevoldsen, formand, Hvide Sande Havn og afdelingschef i DANVA, Helle Katrine Andersen.

Helle Katrine Andersen slog fra debattens begyndelse fast, at renseanlæg ikke forurener. De forhindrer forurening.

”Når det er sagt, så er det rigtigt, at de er bygget i 70’erne og 80’erne og ikke konstrueret til at opsamle medicinrester eller mikroplastik. Noget tyder på, at langt den største del af mikroplastik tilbageholdes i spildevandslammet, hvorfor vi skal overveje, hvad vi anvender slammet til. Desuden er det vigtigt, at vi får mere viden på området, før vi træffer beslutninger om, hvilke løsninger, der skal tages i anvendelse. Det er dyre investeringer, der er tale om, derfor skal vi have forudsætningerne til at træffe de samlet set bedste løsninger,” siger Helle Katrine Andersen.

Der er afsat midler på Finansloven til at undersøge omfang af mikroplastik i udløb fra danske renseanlæg.

Spillet om det rene drikkevand

DANVA i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening arrangeret en quiz. Miljøudvalgets formand Lone Loklindt og miljøordfører for Venstre, Henrik Høegh dystede om at placere 200 millioner kroner i løsninger til beskyttelse af grundvandet. Quizdebatten, der havde Reimer Bo som ordstyrer, fyldte teltet.

De to politikere kunne placere penge på følgende indsatser:

 • Kompensation for giftfri BNBO
 • Kampagne – haveejere, folkeoplysning
 • Mere tilsyn med virksomheder
 • JOKER (debatdeltagerne kan her foreslå en anden post end dem, vi har skitseret)
 • Forskning og mere viden
 • Teknologi – rensning
 • Tilbage til forbrugerne
 • Oprydning af jordforurening

Præsident i Danmark Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen og DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen bedømte efterfølgende indsatserne, hvor det blandt andet var enighed om, at udlægning af borings-nære beskyttelsesområder (BNBO) er en af de mest effektive måder at skærme grundvandsressourcen mod forurening på.

Vandsmagningskonkurrence

Forud for og i relation quizzen gentog Bornholms Forsyning successen med en vandsmagningskonkurrence centralt på Allinge Havn. Arrangementet satte fokus på betydningen af det rene vand og den forskellige smag, der overraskede deltagerne.

310 personer smagte og stemte på vand fra tre forskellige bornholmske boringer. Da de knap tre timer var gået havde de mange smagsdommere valgt deres yndlingsvand:

 • 137 stemmer: Tejn Vandværk
 • 94 stemmer: Bornholms forsyning
 • 79 stemmer: RVV i Rønne

DANVA havde i relation til arrangementet fået fremstillet 200 drikkedunke med foreningens logo, ligesom Bornholms Forsyning også uddelte deres flasker i forbindelse med denne event.

Debat om klimatilpasning

Lørdag 13. juni deltog DANVA i en debat arrangeret af Dansk arkitektur Center med titlen ”Skybrud skaber fremtidens Byer”.

Skybrud er mere end oversvømmede kældre og uoverskuelige udgifter. Skybrud er også en unik chance for at gentænke designet af vores byer og skabe et forbillede for, hvordan vi i fællesskab udvikler fremtidens bæredygtige byer. Baggrunden er, at vi i de kommende år skal investere milliarder i at håndtere klimaforandringerne. Debatten omhandlede det aktuelle paradigmeskifte inden for byplanlægning og arkitektur, hvor det 20. århundredes fokus på at adskille funktioner i dag er erstattet af et nyt ideal om at forbinde, tænke i lag og skabe synergi mellem formgivning, organisering og finansiering.

Deltagerne var Anne-Mette Gjeraa, projektchef i Realdania, Esben Danielsen, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, Jesper Pagh, adm. direktør i Arkitektforeningen, Christian Peter Ibsen, direktør i CONCITO og formand for DANVA, Lars Therkildsen.

Lars Therkildsen deltog aktivt i klimadebatten.

DANVA evaluerer nu årets deltagelse med henblik på indsatsen i forbindelse med Folkemødet 2016.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på mobil 2014 3542 eller e-mail kbj@danva.dk