Landbruget mener, at DANVA er for kritisk i spørgsmålet om fund af sprøjtemidler i grundvandet. Vandsektorens brancheorganisation gjorde i en pressemeddelelse i påsken rede for, at Grundvands-overvågningen 2014 viser alvorlige problemstillinger.

Efterfølgende har Landbrug og Fødevarer i flere medier gjort gældende, at DANVA benytter sig af en skræmmekampagne og giver landbruget ansvaret for fundene af sprøjtemidler i grundvandet.

DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen, afviser beskyldningen.

”Vi er faktuelle og ikke specielt kritiske i vores pressemeddelelse, som vi dels sendte ud for at rejse debat og dels for at orientere vores medlemmer om resultatet af GEUS’ seneste rapport. Det er jo faktuelt, at man finder sprøjtegifte i 25 procent af boringerne, og at der er sket en stor stigning i landbrugets behandlings-hyppighed,” siger Carl Emil Larsen.

DANVAs pressemeddelelse, der havde overskriften ”Sprøjtegift i stort antal boringer”, kan du se her.

Jeg er enig i, at det ikke kun er landbruget, der er årsag til sprøjtemidler i grundvandet. Derfor står det heller ikke i pressemeddelelsen,” siger Carl-Emil Larsen.

”Vi så gerne, at vandselskaberne kunne tegne et mere positivt billede af situationen for grundvandet, men det er data desværre ikke til i øjeblikket. Men vi håber, indenfor de nærmeste måneder at kunne dokumentere en positiv udvikling,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVA er inviteret til møde på Axelborg med Landbrug & Fødevarers formandskab og direktør, hvorfor foreningen ikke replicerer yderligere på landbrugets udmeldinger i pressen.