De seneste fire år er der i gennemsnit investeret ca. 6,4 mia. kr. indenfor drikkevand og spildevand. En reinvesteringsprognose udarbejdet af vandsektorens brancheorganisation, DANVA, peger på, at behovet kan blive forøget med mere end 50 procent de kommende 25 år. Det skriver branchemagasinet danskVAND.

Vandsektoren har gennem en årrække haft stigende investeringer. Mange vandselskaber har et aldrende net med behov for udskiftninger.

”Gamle anlæg kan give udfordringer med driftsforstyrrelser, stigende omkostninger og for lav service til kunderne. En anden udfordring, der har mødt vandsektoren de seneste år, er klimaforandringer og stadig hyppigere skybrud. Begge udfordringer har givet stor aktivitet i vandsektoren,” siger formand i DANVA, Lars Therkildsen.

Og når vi kigger i krystalkuglen, vil vandsektoren også i en årrække frem stå over for store investeringer i både nye anlæg og udskiftning af eksisterende anlæg.”

En meget stor del af omkostningerne i vandsektoren de kommende år vil blive trukket af langsigtede investeringer.

Vandsektorens branchemagasin danskVAND har i sit juninummer analyseret data for investeringer på tværs af sektoren 2010-13. Der tegner sig et billede af en branche, hvor fremtiden vil være præget af et højere investeringsniveau end i dag.  Dette har flere årsager. Blandt andet blev der lagt rigtig mange ledninger i forbindelse med byggeboomet i 1960’erne og 70’erne. Mange af rørene, der blev lagt dengang, har senere vist sig ikke at holde så længe som forventet. Dertil kommer et øget behov for klimatilpasning.

Det er således vigtigere end nogensinde, at vi vælger de rigtige løsninger. Vi skal sikre en rettidig udskiftning af vores anlæg, så vi fortsat kan levere den ønskede service. Og vi skal også møde nye krav til eksempelvis klimahåndtering,” siger Lars Therkildsen.

På samme tid skal vi forsøge at holde taksten i ro - blandt andet gennem en omhyggelig planlægning og afvejning af investeringsomkostningerne. Alle disse udfordringer gør tilsammen, at vi i vandsektoren skal tænke så smart som muligt. Vi skal først skifte gamle anlæg, når det er nødvendigt, men vi må ikke vente så længe, at vi ikke kan levere den ønskede service. Det er en svær balancegang, som vandsektoren heldigvis har lang erfaring med.”

Smarte investeringer kan ske ved centraliseringer, hvor man nedlægger mindre anlæg og samler aktiviteterne i større og mere effektive enheder.

Med et højere investeringsniveau følger et øget behov for langsigtet og helhedsorienteret investerings-planlægning, herunder asset managementtilgang til investeringsbeslutninger.

Læs mere i det nye nummer af danskVAND her.

Yderligere oplysninger:

Formand for DANVA, Lars Therkildsen, tlf. 40327122, e-mail: lat@hofor.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk