Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, advarer mod effekten af Regeringens plan om at give landmænd lov til at gøde mere. En øget mængde kvælstof på markerne er en alvorlig trussel mod drikkevandet og havmiljøet. Konsekvensen kan blive, at vandkunder må betale store millionbeløb til ekstra investeringer i grundvandsbeskyttelse og på spildevandsområdet.

Ifølge Det Økonomiske Råds rapport, ”Miljø og Økonomi 2015”, er der kun opnået god økologisk tilstand i to procent af kystvandene. Rådet slår fast, at det er nødvendigt at begrænse landbrugets kvælstof-udledning, da en udskydelse af målene vil blive dyrt for samfundet. Regeringens plan modarbejder disse anbefalinger.

Regeringen vil tillade landmænd at gøde mere, hvilket medfører, at større mængder nitrat kan udvaskes til havmiljøet eller sive ned i grundvandet. Resultatet er henholdsvis iltsvind og forurening. DANVA vurderer, at en øget mængde kvælstof på markerne vil udgøre det største tilbageslag mod grundvandet i 20 år og samlet set medføre en betydelig økonomisk belastning for vandselskaber og deres kunder. Det bliver nemlig de danske familier og virksomheder, der kommer til at betale store millionbeløb til at afbøde effekterne af landmændenes projekt med at få mere protein i deres afgrøder.

Vandselskaberne skal bruge endnu flere penge på at beskytte kildepladser for at sikre drikkevandet. Og spildevandsselskaberne kan blive tvunget til at skulle optimere deres indsats for at kompensere for landmændenes miljøbelastning i forhold til EU’s krav. Den indsats kræver nye, store investeringer i udvidelse af spildevandselskabers kapacitet,” siger medlem af DANVAs bestyrelse, Daniel Nyboe Andersen.

Ved at tillade mere kvælstof på markerne skal der fremover indgås væsentligt flere aftaler med landmænd om ikke at gøde i nærheden af drikkevandsboringer for at opretholde det nødvendige beskyttelsesniveau. Tilsvarende vil der fremover skulle udpeges langt flere nitratfølsomme indvindingsområder, hvilket vil betyde, at der også skal foretages ny, dyr kortlægning af disse områder.

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, slår fast, at der i dag allerede er mange steder i Danmark, hvor man ikke kan bruge grundvandet som drikkevand, fordi det indeholder for store mængder nitrat.

Hidtil har vandselskaberne kunnet styre udenom disse steder eller eventuelt bore dybere for at få nye grundvandsressourcer. Men det billede vil ændre sig, hvis planen vedtages,” siger Carl-Emil Larsen.

Det er blevet langt sværere at finde nye kildepladser. Derfor tvinges vandselskaberne til at investere mere i at beskytte eksisterende boringer med drikkevand.”

For vandforsyningerne er status i øjeblikket, at der stort set ikke lukkes boringer på grund af nitrat i modsætning til for 10-20 år siden, hvor der blev lukket rigtig mange. Dette betyder dog ikke, at der ikke er problemer, men udelukkende at vandforsyninger indtil videre har været i stand til at håndtere dem. Får landmændene lov til at udbrede mere kvælstof, så vil det blive en alvorlig trussel mod det rene danske drikkevand.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 20 33 85 15, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 20 14 35 42, e-mail: kbj@danva.dk