DI, Dansk Miljøteknologi og DANVA inviterer til møder om status for arbejdet med Vandvision 2015 herunder handlingsplan for visionens implementering. Møderne afholdes:

  • Den 23. november kl. 13-16 i Vandhuset, Godthåbsvej 83 i Skanderborg. Læs program
  • Den 1. december kl. 14-17 i DI-Huset, Rådhuspladsen København. Læs program

I forlængelse af udarbejdelsen af Vandvision 2015 med daværende miljøminister Kirsten Brosbøl i spidsen har DI, Dansk Miljøteknologi og DANVA udarbejdet en dynamisk handlingsplan, der gennem sit indhold skal medvirke til at realisere visionen om jobskabelse og øget eksport af vandteknologi.

Miljø- og Fødevareministeriet har ligeledes bidraget til udarbejdelse af handlingsplanen.

Handlingsplanen vil blive fremlagt på møderne, ligesom der inviteres til debat om supplerende aktiviteter og tiltag, der kan bidrage til realisering af Vandvisionen.

Deltagerne på Vandtopmødet den 25. februar 2015, der resulterede i Vandvision 2015.

Turbo på internationalt arbejde

Danmark er af IWA udvalgt til at forhandle om værtsskabet for IWA´s verdenskongres og udstilling i 2020, og der sker rigtig mange ting på den internationale vandscene i øjeblikket.  

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig med angivelse af navn, organisation/virksomhed samt mailadresse. Tilmelding kan ske til:

Mødet i Vandhuset: Helle Benjaminsen, hb@danva.dk, 87 93 35 61      

Mødet i DI Huset: Anne Gøtterup, agt@di.dk, 33 77 36 61

Yderligere information

Kontakt Carl-Emil Larsen på mobil 20 33 85 15 eller e-mail cel@danva.dk