Der var en fantastisk stemning og entusiasme blandt de deltagere, der deltog i en workshop i Vandhuset den 12. marts for at skyde projektet om udarbejdelse af en vejledning for drift og vedligeholdelse af regnvandsbassiner i gang.

Deltagerne på opstarts-workshoppen kom fra forsyninger i hele landet. Nogle af deltagerne var fra netværket for regnvandsbassiner, nogle havde været med på DANVAs temadag i september og andre var med, fordi de havde hørt om projektet og ønskede at deltage.

Formålet med projektet er at få udarbejdet en fælles vejledning for, hvordan man vedligeholder og drifter sine regnvandsbassiner.

Baggrunden for at DANVA har startet projektet op er, at mange selskaber i dag oplever, at der er store udfordringer og også mange udgifter forbundet med både etablering og drift af regnvandsbassiner.

Yderligere information

Kontakt Helle Kayerød på telefon 8793 3511, mobil 2494 6360 eller e-mail hkr@danva.dk