Naturstyrelsen er i gang med at forberede en kommende ændring af drikkevandsbekendtgørelsens bilag 7, hvor der vil blive krav til vandforsyningerne om at kontrollere råvandet og drikkevandet for perfluor-forbindelser.

Naturstyrelsen har netop informeret analyselaboratorierne om, at der i drikkevandsbekendtgørelsen bliver indarbejdet krav til perfluorforbindelser i drikkevandet, når der er forureningskilder i oplandet.

Kravet om at inkludere stoffer i drikkevandskontrollen, når der er kendskab til forureningskilder i oplandet har altid været gældende – til gengæld er det nyt, at der i bekendtgørelsen tilføjes grænseværdier for perfluorstofferne. Det er ikke sket endnu, men Naturstyrelsen har valgt at orientere analyselaboratorierne allerede nu, så de kan være rettidige med analysepakkerne og den rette analysekvalitet, når den kommende bekendtgørelse træder i kraft med nye drikkevandskrav til perfluorstofferne.

Læs Naturstyrelsens orientering.

Yderligere information

Kontakt Dorte Skræm på telefon 8793 3571 eller ds@danva.dk