Danmark har en styrkeposition, når det gælder vandteknologi, som er efterspurgt i hele verden, og ikke mindst i Kina. Målet er at fordoble eksporten af dansk vandteknologi inden 2025.

Den politiske aftale om en ny vandsektorlov skal være med til at skabe gode rammer for branchen, siger Kirsten Brosbøl i Jyllands-Postens tema-sektion om vandteknologi, som også indeholder et interview med DANVAs direktør Carl-Emil Larsen, der overordnet set er godt tilfreds med aftalen.

»Jeg synes det er godt, at man forsøger at fjerne barrierer for fusioner og samarbejder. Det er også godt, at man forsøger at gøre det bedre at teknologiudvikle,« siger Carl-Emil Larsen i avisen.

Et andet formål med vandsektorloven er at effektivisere vandforsyningerne, så det bliver billigere for forbrugerne. Carl-Emil Larsen er dog bekymret for, at man både skal effektivisere og samarbejde med virksomheder.

»Vi skal passe på med ikke at gøre det meget mere effektivt lige fra starten, og samtidig være med til at efterspørge ny teknologi og understøtte eksport. Man kan ikke trykke speederen for effektiviseringen i bund og så tro, at man kan trykke speederen på eksport i bund samtidig,« siger Carl-Emil Larsen.

Eksport skal fordobles

Miljøministeren og vandbranchen har sammen udarbejdet Vandvision 2015, hvis mål er, at Danmarks eksport af vandteknologi skal være fordoblet i 2025. På baggrund af vandvisionen er DANVA, DI og Dansk Miljøteknologi nu i gang med at udarbejde en handlingsplan, som skal være færdig den 1. oktober.

»Handlingsplanen kommer til at indeholde forskellige aktiviteter og samarbejdsmodeller i branchen, men også midler til at understøtte den øgede eksport,« fortæller Carl-Emil Larsen.

Læs mere

Læs Jyllands-Posten tillæg 12. juni 2015 om Vandteknologi som PDF eller via dette link: http://ipaper.ipapercms.dk/JyllandsPosten/Magasin/Vandteknologi120615/

Avisens annonce fra DANVA og Dansk Miljøteknologi bekræfter, at vandselskaber, producenter og rådgivere står sammen om at skabe vækst og smarte vandløsninger til både hjemmemarked og eksport.