Foto: Toke Hage.

Der var fuldt hus til workshoppen 30. november i Vandhuset arrangeret af Dansk Miljøteknologi, DI og DANVA, der  arbejder målrettet sammen om at realisere Vandvisionen om at fordoble eksporten af vandteknologi og skabe 4000 nye arbejdspladser.

Jørn Jespersen bemærkede i sin velkomst, at timingen for workshoppen var perfekt, fordi klimatopmødet COP 21 startede i Paris samme dag.

"Det er dejligt at se mange gode kræfter samlet her i dag. Nu gælder det om at skabe handling og projekter, vi kan vise frem for resten af verden", sagde Jørn Jespersen bl.a. i sin velkomst, inden han gav ordet til dagens to keynote speakers: Hans-Martin Friis Møller fra Kalundborg Forsyning og Mads Warming fra Danfoss.

Spildevand er ressourcevand

Hans-Martin Friis Møller mener, vandbranchen både skal producere energi og ressourcer (fx fosfor), og han foreslog, at branchen etablerer et handelsselskab til at stå for salget. Han understregede også, at vi skal tænke os om, inden vi vælger løsningerne, for kulstof i spildevandet kan kun høstes én gang, dvs. man kan ikke både producere energi og lave bioplast. Han anbefalede også at vælge fleksible løsninger.

"Der er et kæmpestort eksport potentiale. På globalt plan udledes 80 % af spildevandet urenset, og Danmark kan levere teknologien og de smarte løsninger", sagde Hans-Martin Friis Møller, der opfordrede til at fortælle de gode historier - også for at tiltrække de bedste hjerner til branchen. Læs mere i oplægget her...

Eksport og samarbejde mellem forsyninger og industri

Mads Warming fra Danfoss startede med at slå fast, at World Economics Forum har peget på vandkrisen som en af de 3 største globale udfordringer.  Og Danmark har rigtig meget at byde på, både indenfor distribution af drikkevand uden vandtab og energieffektive renseanlæg.

"Vi er verdens bedste indenfor vand, men vi skal have endnu flere fyrtårnsprojekter, som vi kan vise frem til IWA’s verdenskongres i 2020", sagde Mads Warming. Læs mere i oplægget her...

Workshops i 5 spor

Deltagerne samlede sig i 5 grupper og drøftede intenst i 2 timer, inden de i plenum fremlagde deres pointer indenfor disse 5 områder:

  • Vandindvinding
  • Spildevand
  • Energiproduktion
  • Maskiner, styring og indkøb
  • Fra energineutral til klimaneutral

Fælles for de 5 workshops var budskabet om at fortælle de gode historier og tænke i helheder. Og der blev efterlyst en database, hvor de gode ideer kan samles.

Jeanette Madsen og Ole Sinkjær præsenterede budskaberne fra workshoppen om energiproduktion, og en af pointerne var, at det på lang sigt kan være vigtigere at udvinde højværdi-produkter som fx biopolymer end at producere energi på renseanlæggene. Energi kan produceres på mange måder, men ressourcer er kostbare og skal i kredsløb.

Vandselskabernes visioner

4 vandselskaber fremlagde deres mål og planer for energineutralitet. Og nogle er allerede foran målet.

Lars Schrøder fortalte om Aarhus Vands arbejde, hvor hele oplandet til Marselisborg renseanlæg bliver energineutralt i 2016, og målet er at Egå renseanlæg skal producere 250 % energi.

Jens Bastrup fortalte om Skanderborg Forsynings ambitioner og partnerskaber og målet om at skabe en intelligent vandby samt et test- og democenter: AquaGlobe.

Per Henrik Nielsen fra VandCenter Syd fortalte om erfaringer fra Ejby Mølle renseanlæg og mål for fremtiden. Han efterlyste et redskab til at sammenligne, hvordan kulstof i spildevandet udnyttes på den bedste måde.

John Buur Christiansen fortalte om BIOFOS, der producerer tre typer energi: biogas, fjernvarme og el. 30 % af bygassen i København er biogas, der er opgraderet til metan. BIOFOS har en rigtig god energibalance takket være afbrænding af slam og Danmarks 2. største solcelleanlæg.

En vild fremtidsvision kunne være, at det bliver gratis at rense spildevand, fordi der produceres så meget energi i selskabet.

Udviklingschef Dines Thornberg fortalte om nye projekter i BIOFOS og var i dialog med sine fagfæller.

Inspiration fra leverandører

4 leverandører pegede på nye muligheder for at skabe energineutrale vandselskaber.

Martin Andersen fra DHI fortalte om et projekt i Singepore.

Ricki Korsholm fra Kamstrup fortalte om digitalisering.

Erik Wormslev fra NIRAS fortalte om mulighederne i industriel symbiose og Resource Recovery.

Kaj Stjernholm fortalte om Stjernholms erfaringer med godt samarbejde.

Rammevilkår gør det svært

Afgifter og regler i vandsektorloven gør det besværligt at være innovativ, og brancheorganisationerne DANVA og Dansk Miljøteknologi arbejder intenst på at påvirke politikere og embedsmænd, så branchen kan få de bedst mulige rammevilkår og skabe verdens bedste løsninger både her i landet og globalt.

Branchen er mere samlet end nogensinde før, og det er unikt for Danmark, at vi er gode til at samarbejde, dele viden og udveksle erfaringer – også med konkurrenter. Det er en af hemmelighederne bag Danmarks succes, som kan inspirere resten af verden i forbindelse med IWA’s verdenskongres i København 2020.

DANVAs direktør Carl-Emil Larsen samlede op på dagens mange input sammen med Mads Warming og Hans-Martin Friis Møller.

Læs mere

Se præsentationer og læs referater fra de 5 spor her...

Og læs mere om Vandvisionen og handlingsplanen på www.danva.dk/vandvision

Fotos: Toke Hage