EurEau er som bekendt den europæiske forening for nationale vand- og spildevandsforeninger, der repræsenterer bl.a. DANVA i forhold til lobbyarbejde op mod de europæiske institutioner m.v.

På EurEau´s generalforsamling den 8. maj 2015 i Namur i Belgien blev franske Bruno Tisserand valgt til præsident for de kommende to år. Han afløser 1. juli DANVAs direktør Carl-Emil Larsen, der har varetaget præsidenthvervet de seneste 4 år.

Bruno Tisserand er i sit daglige arbejde direktør i Veolia, Forskning og innovation, hvor han er ansvarlig for et program for byer og byudvikling.

Nye formænd

EurEau´s generalforsamling valgte også nye formænd til foreningens 3 komiteer. DANVAs direktør Carl-Emil Larsen blev valgt som ny formand for komite 3, der arbejder med juridiske og økonomiske forhold. Han vil  sammen med Susanne Vangsgård fra DANVAs sekretariat forsøge at bygge bro over de forskelligheder - mellem private og offentlige operatører – der særligt er synlige indenfor komite 3 ´s arbejdsfelt.

Nyvalgt formand for komite 1 vedr. vandforsyning er hollandske Arjen Frentz, der til daglig er vicedirektør i den hollandske vandforening Vewin.

Ny formand for komite 2 vedr. spildevand er en belgisk duo bestående af Jean Pierre Silan og Greet De Gueldre, der er hjemmehørende i selskaber fra henholdsvis Wallonien og Flandern.

Yderligere information

Læs pressemeddelelse fra EurEau.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Susanne Vangsgaard på sv@danva.dk eller Carl-Emil Larsen på cel@danva.dk