DANVAs direktør Carl-Emil Larsen, som er præsident for den europæiske vandforening EurEau, har sammen med en række andre europæiske vandforeninger været til møde med EU’s miljøkommissær Karmenu Vella for at diskutere grøn vækst og de vigtigste udfordringer indenfor vandsektoren.

90 % af økonomien er afhængig af vand, og derfor har det også høj prioritet for EU Kommissionens formand Jean-Claude Juncker at beskytte denne vigtige ressource.

Dokumentet ”Key priorities for water under the Juncker Commission” dannede grundlag for diskussionen mellem vandsektorens repræsentanter og Vella. Disse emner blev drøftet:

  • Innovation for the implementation of water-related policies
  • Integration of water issues into other policy areas
  • Polluter pays principle
  • Pollution control at source
  • Improving the transparency of the cost of water and cost recovery
  • The importance of water in the context of smart cities, eco-innovation and the circular economy