Pengene skal modvirke den øgede udvaskning som følge af de ændrede kvælstofnormer og ophævelse af regler om randzoner og efterafgrøder.

Usikkert hvad pengene skal bruges til

Det er endnu usikkert, hvad pengene skal bruges til, men Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen nævner selv i en artikel i Altinget.dk den 20.11.2015, at de skal bruges til frivillige randzoner, efterafgrøder, minivådområder og græsarealer. Samtidig påpeger hun, at der så vidt muligt ikke skal tages arealer ud af drift, da produktionen skal øges – og den målrettede regulering skal ske med frivillige aftaler.

Hvis man skal vurdere de forslag til initiativer, som Miljø- og Fødevareministeren fremhæver, så er det langt hen ad vejen tiltag, der allerede findes i dag, men som landbruget fremover skal betales for at anvende. Det bedste bud på anvendelse af pengene er, at de hovedsageligt vil blive brugt til etablering af minivådområder. Minivådområder er et fornuftigt redskab til fjernelse af kvælstof, men det er stadigt langt dyrere end restriktioner i forhold til ændret landbrugsdrift.

Begrænset effekt i forhold til grundvandet

Generelt kan man sige, at de foreslåede initiativer kun i meget begrænset grad vil have effekt i forhold til grundvandet og langt fra kan kompensere den øgede belastning af grundvandet fra de ændrede gødningsnormer.

For yderligere information kontakt Claus Vangsgård, M: 51 68 10 70, T: 87 93 35 07, E: cv@danva.dk