Deltagere på mødet i Skanderborg 23. november. Foto: Flemming Brandstrup.

Vandvisionen er udarbejdet af Dansk Miljøteknologi, DI og DANVA i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet, og handlingsplanen skal realisere visionen om at fordoble eksporten af vandteknologi inden 2025 og skabe 4000 nye job. Der var livlig debat på mødet i Vandhuset den 23. november. 

Handlingsplanen er bygget op om 9 punkter:

  • Samarbejde og udvikling
  • Satsningsområder (fx energineutralitet og ressourceeffektivitet)
  • Roller og samarbejde mellem vandselskaber og teknologileverandører/rådgivere
  • Udbrede allerede udviklede løsninger
  • Skabe basis for øget innovation
  • Eksportunderstøttende initiativer
  • Indsats ift. EU lovgivning og global regulering
  • Uddannelse
  • Pit stop – status og fortællinger

Der er også dialogmøde om Vandvisionen i DI-Huset, København den 1. december. Se program.

Indenfor hvert område i handlingsplanen er der en række aktiviteter, for eksempel en workshop 30/11 om energineutralitet i vandsektoren.

Af andre aktiviteter kan nævnes en Markedsdag om teknologiske løsninger den 14. januar, en konference om udbud den 28. januar og en Vandvisions konference den 22. september på VandTek.

Vandvisionens handlingsplan og nyheder kan ses på  www.danva.dk/vandvision.

Se præsentationer fra 1. dialogmøde

Eksportunderstøttelse og finansiering (PDF) ved Katrine Rafn, Naturstyrelsen

Diskussionsoplæg (PDF) ved Kjær Andreasen, Unisense 

Diskussionsoplæg (PDF) ved Esben Auken, Aarhus Universitet

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på telefon 8793 3501, mobil 2244 1452 eller e-mail mfe@danva.dk