Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, er bekymret over brugen af sprøjtegift til at tvangsmodne korn med. Roundup, som også mange haveejere anvender, kan sive ned og forurene vores drikkevand.

Aktivstoffet i Roundup, glyphosat, kan nedvaskes og forurene vores drikkevand. Særligt om sommeren, hvor der er kraftig regn og jorden er hård og fyldt med dybe sprækker, kan der være en forøget risiko for nedsivning,” siger miljøkonsulent i DANVA Claus Vangsgård.

DANVA er bekymret for den sideordnede brug af Roundup til tvangsmodning og mener, den anvendelse skal forbydes. Det forekommer fuldkommen overflødigt.”

DR P4 fortæller mandag, at Agri Nord vurderer, at omkring 10 procent af kornarealet bliver sprøjtet kort før høst, mens det samme gælder for op mod 25 procent af rapsmarkerne.

Ifølge radioen sprøjter en del af landmændene for at få en lettere høst, hvor afgrøderne er mere tørre og ens modnede. Andre sprøjter de næsten høstklare arealer med Roundup, fordi de ellers har svært ved at nå at bekæmpe rodukrudt som senegræs og tidsler, før de næste afgrøder skal sås.

Det virker lige så overflødigt at bruge gift til at tvangsmodne kornafgrøder med, som når haveejere køber Roundup i supermarkedet og sprøjter deres blomster. Alle sprøjtemidler kan vaskes med regnen ned i jorden,” siger Claus Vangsgård.

For et par uger siden væltede en traktor på en mark nær Københavns vigtigste drikkevandsboring, så der flød 4000 liter Roundup ud. Uheldet har medført en stor og dyr oprydningsaktion for at sikre kildepladserne.

Der findes stadig mere gift i grundvandet - blandt andet glyphosat.  DANVA mener derfor, at det er nødvendigt at indføre sikkerhedszoner, så der er en passende afstand fra der, hvor der sprøjtes og til der, hvor der indvindes drikkevand.

Landmændene har fokus på deres afgrøder, mens vandselskaberne arbejder på at beskytte danskernes drikkevand. Derfor er det vigtigst at indføre effektive boringsnære beskyttelsesområder, ligesom der skal udpeges pesticidsårbare arealer ,” siger Claus Vangsgård.

For at beskytte grundvandet bedst muligt mod nedsivning af sprøjtegift er det nødvendigt at indføre borings-nære beskyttelsesområder på op til 300 meter mellem en kildeplads og der, hvor der sprøjtes.

Yderligere oplysninger:

Konsulent i DANVA, Claus Vangsgård, tlf. 51 68 10 70, e-mail: cv@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 20 14 35 42, e-mail: kbj@danva.dk