DANVA har nu haft lejlighed til at foretage en foreløbig udredning af de forventede konsekvenser for de af DANVAs medlemmer, der er omfattet af vandsektorloven og forligsaftalen indgået den 29. april 2015. Den foreløbige udredning kan  læses her.

Aftalen indeholder rigtige mange gode elementer for vandselskaberne og for branchen som helhed, men som det fremgår af udredningen er det DANVAs vurdering, at en række af elementerne står i stærk kontrast til de flotte politiske intentioner, miljøminister Kirsten Brosbøl sammen med forligspartiernes ordførere kundgjorde, da forligsresultatet blev annonceret live på TV2 News den 29. april ca. kl. 19. DANVA vil naturligvis holde politikerne op på deres udtalelser.

Nu starter så arbejdet med at omsætte forligsaftalens tekst og de politiske intentioner til klar og præcis lovtekst, så omfanget af fejl, misforståelser m.v. i den  nye lovgivning begrænses mest muligt. DANVA er allerede inviteret til møde i det såkaldte ”Kontaktudvalg” torsdag den 7. maj, ligesom vi forventer at blive inviteret til en nærmere orientering omkring planlægningen af det forestående lovgivningsarbejde. Høringsperiode forventes at være umiddelbart efter sommerferien. DANVA vil naturligvis konstruktivt bidrage til arbejdet med at få tilvejebragt en god vandsektorlov.

Vi vil løbende og efter behov holde DANVAs medlemmer orienteret om relevante forhold, så alle har den nødvendige information. Tilsvarende vil vi i forbindelse med høringsarbejdet invitere vores medlemmer til at deltage i forskellige dele af høringsarbejdet og evt. udvalgsarbejder m.v. Når vi har en samlet fortolkning af forligsaftalen vil vi antageligt invitere til en informationskonference el. lign.

Yderligere information

Kontakt direktør Carl-Emil Larsen på mobil 20 33 85 15 eller e-mail cel@danva.dk