DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening foreslår, at SKATs praksis for inddrivelse af restancer til kommunalt ejede forsyninger suspenderes. I stedet kan det gøres valgfrit, om forsyningsselskaberne selv ønsker at inddrive restancer med bistand fra private, eller om de vil have SKAT til at forestå opgaven.

DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening har rettet henvendelse til skatteminister Karsten Lauritsen med et ønske om, at kommunalt ejede forsyningsselskaber fremadrettet ikke nødvendigvis skal være omfattet af Inddrivelsesloven, hvor SKAT forestår inddrivelsen.

”Vandselskaberne oplever, at inddrivelsessystemet via SKAT fungerer trægt, så forsyningerne konstant mangler trecifrede millionbeløb i ubetalte regninger. Den træge inddrivelse øger risikoen for, at restancer falder for forældelsesfristen, hvilket medfører økonomiske tab og alt andet lige højere takster for øvrige kunder,” siger direktør i vandsektorens brancheorganisation DANVA, Carl-Emil Larsen.

Lige nu er SKATs automatiske inddrivelsessystem, EFI, sat i bero, og der afventes en analyse, som tager stilling til systemets fremtid.

DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening har en løsning klar til, hvordan opgaven med at inddrive restancer hurtigt og nemt kan varetages af forsyningerne selv.

”Ved at ansvaret for inddrivelsen placeres i forsyningerne, bliver den mere effektiv, hvilket blandt andet vil højne betalingen af restancer og modvirke forældelse. Desuden vil løsningen være en reel aflastning af SKAT,” siger direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen.

DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening har meddelt Skatteministeren, at de stiller sig til rådighed for yderligere dialog i bestræbelserne på at samarbejde om at løse problemstillingen.

”Det er i alle forbrugeres interesse, at forsyningerne overtager ansvaret for inddrivelsen af restancer. Både i forhold til at skabe kontakt til de forbrugere, der er i restance til forsyningsselskabet og i forhold til at minimere tab, der i sidste ende kan ramme forbrugerne samlet set”, siger direktør i Dansk Affaldsforening Jacob H. Simonsen.

Forslaget om at hjemtage opgaven ses i første omgang som en overgangsordning, indtil SKAT har fået genskabt deres inddrivelsessystem. En mere permanent ordning kræver nærmere granskning indenfor de enkelte forsyningsarter.

Læs brevet til ministeren

Brevet til skatteminister Karsten Lauritzen fra DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening er underskrevet af de 3 formænd: Lars Therkildsen, Uffe Bro og Mads Jakobsen. Læs brevet her.

Yderligere oplysninger:

Kommunikationschef, DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 20 14 35 42

Kommunikationschef, Dansk Fjernvarme, Lars Blunck, tlf. 29 17 29 51,

Public affaires manager, Dansk Affaldsforening, Esben Norrbom, tlf. 25 59 93 53