Det nye samlede energi-, forsynings- og klimaministerie matcher udviklingen i forsyningsverdenen. For vand, spildevand, affald og fjernvarme er ofte flettet sammen. Regeringens energikommission bør være en forsyningskommission med fokus på hele energi- og forsyningssystemet.

Signalet om, at det nu er forsyningssektoren, der samlet er i fokus til løsning af de udfordringer, der forestår på energi- og klimaområdet, er kærkomment. Det mener DANVA, som sammen med brancheorganisationerne Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening har skrevet til den nye energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

"Samlingen er helt i samklang med det fælles arbejde, vi som interesseorganisationer indledte for et par år siden for netop at tænke forsyningsarterne sammen," skriver formændende for DANVA, Dansk Affalds-forening og Dansk Fjernvarme i brevet.

De tre brancheorganisationer har fokus på forsyningssikkerhed og mest forsyning for pengene, fordi det gavner både samfundet, forbrugerne og dermed også på længere sigt eksportvirksomhederne mest.

Derfor hilser de tre organisationer også en energikommission velkommen. Men kommissionen bør, ligesom ministeriet, være en forsyningskommission med fokus på, hvordan man blandt andet sikrer, at forsyningssektoren kan bane vejen for et endnu større eksportpotentiale, end man allerede gør.

Forsyningssektoren skal derfor have en afgørende og central placering i det forestående arbejde med en kommission, peger de tre formænd på.