Workshop arrangeret af Dansk Miljøteknologi, DANVA og DI

En del af Vandvision 2015

En fælles workshop mellem forsyninger, teknologileverandører, rådgivere og myndigheder, hvor vi deler viden og erfaringer og baner vejen for den danske vandsektors vej frem mod en global førerposition som den energi- og klimaneutrale vandsektor.

Formålet er gensidig inspiration, erfaringsudveksling og identifikation af barrierer og behovet for nye drivere i udviklingen frem mod en energineutral dansk vandbehandling og forsyning, som kan være med til at løfte eksport og jobskabelse.

Tid og sted

Mandag den 30. november kl. 9 – 16 i Vandhuset, Skanderborg, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg

Program

Download program (PDF)

Kl. 9.00 – 10.00: Ankomst, kaffe og morgenbrød

Kl. 10.00 – 11.00:

Velkomst v. Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi

Sektion 1:

Keynote-oplæg:

Hvor langt er vi, hvor langt kan vi komme og hvad er bidragene til dansk energi- og klimapolitik?

v. Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning

Perspektivet for den danske eksport af vandteknologi og nye muligheder for samarbejde mellem forsyninger og industri

v. Mads Warming, Danfoss

Kl. 11.00 – 13.00:

Sektion 2:

5 spor i hvert sit lokale. (Sporene tager hvert sit udgangspunkt, men vil delvist overlappe hinanden).

Drøftelserne i de 5 spor vil tage afsæt i:

 • Er vi så førende, som vi selv tror?
 • Teknologiske muligheder og udfordringer for industrien
 • Hvordan kommer vi videre?
 • Identifikation af barrierer og mulige nye drivere

Under hvert punkt vil vandselskaber m.fl. give 5 minutters introduktion til udvalgte cases og projekter.

1. Vandindvinding og behandling af drikkevand

Cases:

Skanderborg Forsyningsvirksomhed (Helle Pernille Hansen):

Kildepladsstyring og energioptimering i vandforsyning drevet af realtidsmålinger.

Frederikshavn Forsyning/Aktor Innovation (Henrik Aktor):

Afblæsning og recirkulation af metan og udnyttelse til energiproduktion.

Furesø Vandforsyning (Bo Bartelt, Krüger):

Smart Grid teknologi i praksis til vandproduktion og lagring styret efter produktion af vindenergi.

TREFOR (Anders Juul):

Energiproduktion i stedet for trykoptimering – driftserfaringer og potentiale (Turbineprojektet).

2. Spildevandsbehandling og beluftning

Hvad er state of the art, og hvordan optimerer vi ydelsen?

Cases:

Middelfart Spildevand (Claes Barlebo):

Vores erfaringer med smart styring og energioptimering.  

Middelfart Spildevand (Allan Bruus):

Systematisk energioptimering af hele systemet og af det enkelte anlæg – samt analyse af mulighed for energiproduktion.

Mariagerfjord (v. Jens Albrechtsen, EnviDan):

Energirigtig projektering af Mariagerfjord renseanlæg - 1-trinsanlæg, dybe tanke, online styring og rådnetank samt fremtidige tiltag.

BlueKolding (Per Holm):

Besparelser på ny beluftning og udbud efter forhandling.

Aarhus/Marselisborg: (Anders Lynggaard Jensen, DHI)

Optimering af spildevandsbehandling.

3. Energiproduktion

Mest muligt ud af rådnetanke og lave energi, rejektvandsrensning, hvor små anlæg, eksterne energikilder, varmepumper, hvor skal slammet hen?

Cases:

Aarhus Vand (Lise Hughes):

Egå renseanlæg – vejen til et 150 % energiproducerende anlæg.

Billund Vand (Ole Johnsen):

Billund Bio Refinery som integreret løsning.

BIOFOS (Dines Thornberg):

Energioptimering og opgradering af biogas.

Kalundborg Forsyning (Lars Sørensen):

Symbiose - samarbejde mellem vandselskabet og spildevandstilledende virksomheder og inddragelse af eksterne energikilder.

4. Maskinerne, styringen og indkøbene

Kan vi komme videre og hvad er tilbagebetalingstiden?

Cases:

VandCenter Syd (Bjarne Christensen):

Hvordan identificerer vi de mest costeffektive indsatsmuligheder?

Hedensted Spildevand (Ulrik Folkmann):

Hvordan sikrer vi os, at vi køber pumper, frekvensomformere, ventiler, målere mm med det laveste energiforbrug over tid?

Herning Vand (Niels Møller Jensen):

Hvordan sikrer vi os, at energiforbrug og holdbarhed tælles med, når vi køber ind og laver udbud?

Aarhus Vand (Claus Møller Pedersen):

Hvordan tager vi hensyn til CO2-belastningen ved produktion af vores indkøb, f.eks. rør og ventiler, og kan det tælle med i energiregnskab eller medtages i performancebenchmarking, eller kan der skabes andre incitamenter?

5. Fra energineutral til klimaneutral

Hvordan sikrer vi, at lattergas ikke klimamæssigt ødelægger de andre tiltag? Erfaringer med styring på baggrund af målinger.

Cases:

VandCenter Syd (Per Henrik Nielsen):

Erfaringer med inkludering af lattergas i klimaregnskabet.

Fuldskalamålinger fra bl.a. Frederikshavn og Marselisborg renseanlæg (Mikkel Holmen Andersen, Unisense Environment)

Hvor stor en del af klimaaftrykket udgøres af lattergas? Variationer og årsager til disse. Muligheder for reduktion.

DTU (Marlene Mark Jensen):

Nye erfaringer fra LAGAS-projektet.

Kl. 13.00 – 13.30: Frokost

Kl. 13.30 – 14.30: Opsamling i plenum om de 5 spor

Kl. 14.30 – 16.00:

Sektion 3:

4 vandselskaber fremlægger visioner: Vores mål og planer for at opnå energineutralitet.

 • Lars Schrøder, Aarhus Vand
 • Jens Bastrup, Skanderborg Forsyningsvirksomhed
 • Anders Bækgaard, VandCenter Syd
 • John Buur Christiansen, BIOFOS

5 leverandører peger på nye muligheder:

 • Martin Andersen, DHI: Singapore Energy+: Et integreret koncept til klimaneutral spildevandsrensning
 • Ricki Korsholm, Kamstrup: Digitalisering giver mange fordele
 • Erik C. Wormslev, NIRAS: Masser af muligheder i symbiose
 • Tommy Porsmose, AVK: Konsekvent brug af levetids-, holdbarheds og energiforbrugsberegninger
 • Kaj Stjernholm, Stjernholm: Samarbejde med værdi  

Spørgsmål fra fagligt panel til vandselskaber og leverandører.

Fælles paneldebat mellem DANVA, DI og Dansk Miljøteknologi og salen om faglige og politiske muligheder og barrierer.

Afslutning: opsummering og perspektivering ved keynote-speakers.

Pris

Medlemmer hos Dansk Miljøteknologi, DI eller DANVA: 1.975 kr.

Øvrige: 2.475 kr.

Tilmelding

Send mail til Helle Benjaminsen, DANVA, e-mail: hb@danva.dk; tlf. nr.: 8793 3561

Bemærk: Ved tilmelding skal du oplyse, hvilket af følgende 5 spor, du vil være med på:

 1. Vandindvinding
 2. Spildevandsbehandling og beluftning
 3. Energiproduktion
 4. Maskinerne og styring
 5. Fra energineutral til klimaneutral

Sporene er nævnt i Sektion 2 i programmet herover.

OBS! Der er begrænset antal pladser.

Kontaktpersoner

Program, indhold mv.: Kontakt Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi, tlf. nr.: 2149 1383, e-mail: jj@danskmiljoteknologi.dk

Pris, tilmelding mv.: Kontakt Helle Benjaminsen, DANVA, e-mail: hb@danva.dk; tlf. nr.: 8793 3561