Den 26. august 2015 mødtes DANVA med FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører). Her blev foreningerne enige om flere punkter, man vil samarbejde om i fremtiden.

Fire punkter var på dagsorden:

Uddannelse og rekruttering

Foreningerne drøftede spørgsmålet om Uddannelse og rekruttering. Her blev der konkluderet, at foreningerne frem til efteråret 2016 sammen skal udarbejde en række undervisningscases om klima-tilpasning og forsyningsopgaver til brug i gymnasieskolen.  Endvidere blev man enige om, at sekretariaterne formidler positive effekter ved fælles praktikforløb i forsyninger og hos rådgiver-virksomheder. Sekretariaterne skal, om muligt, udarbejde en generisk aftaleformular, som skal gøre det lettere for forsyninger og rådgivervirksomheder at deles om en praktikant.

Lønstatistik

Lønstatistik har tidligere været et stridspunkt mellem foreningerne. FRI har anklaget vandselskaberne for at udbetale for høje lønninger. Den kritik afviste DANVA med henvisning til IDA’s lønstatistik. På mødet blev man enige om, at man ville undersøge muligheden for at udarbejde en fælles lønstatistik for DANVA medlemmer. Målet er at skabe et grundlag for at debattere ud fra sammenlignelige tal.  

Insourcing og outsourcing

På mødet berørte parterne også insourcing outsourcing problematikken. Der var bred enighed om, at mange forsyninger har en rigtig god balance, og man aftalte at have fokus på de steder, hvor forsyninger og rådgivere sammen kan skabe udvikling og merværdi i opgaveløsningen f.eks. ved at rådgivere er i front på teknologi og know how, eller forsyning og rådgiver skaber fornyelse og inspiration.

Ny vandsektorlov

Parterne var enige om, at den nye vandsektorlov vil give bedre betingelser for både rådgivere, forsyninger og for samarbejdet generelt. Der er dog også knaster, f.eks. omsætningsgrænsen på 3 procent for tilknyttede aktiviteter især i lyset af ambitionerne med eksport af vandløsninger.

Det blev besluttet at arbejde sammen om at fjerne barrerier for vandselskabernes bistand til eksportaktiviteter.

Yderligere information

Har du spørgsmål eller kommentarer til DANVA, er du velkommen til at kontakte Carl-Emil Larsen M: 20 33 85 15, E: cel@danva.dk